UC lansering 16. oktober i Vika Kino


Lanseringen av Office Communications Server 2007, Exchange 2007 med Unified Messaging og ny versjon av LiveMeeting er satt til 16. oktober. Lanseringen er et samarbeid mellom Telenor og Microsoft, og har tittelen Sammenlagt. For de som er interessert i denne lanseringen, så finnes mer informasjon om denne på http://www.sammenlagt.no.

Comments (0)

Skip to main content