MOSS 2007 SDK


I august kom ny versjon av MOSS 2007 SDK’en;


http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6d94e307-67d9-41ac-b2d6-0074d6286fa9&displaylang=en.


Den har mange nye eksempler og verktøy. I SDK’en er det nå f.eks. inkludert en Microsoft Business Data Catalog Definition Editor som gjør det mye enklere å generere en XML-fil for å koble MOSS mot eksterne datakilder.

Comments (0)

Skip to main content