Exchange Server 2007 ressurser og trening for IT Pro fra Microsoft Learning


Nye kurs på Exchange Server 2007 er nå klare på Microsoft Learning. Her finner dere kurs, treninger og informasjon som er til god hjelp dersom dere skal sertifiseres innenfor produktet.


 


Microsoft Exchange Server 2007 Learning Portal


 


For en begreset periode er nå følgende kurs GRATIS:


Clinic 5091: Introduction to Microsoft Exchange Server 2007 Unified Messaging


 

Comments (0)

Skip to main content