Nye Microsoft Office Communications Server 2007 Virtuelle lab’er klareMicrosoft Office Communications Server 2007 Virtual Labs


Med tanke på at Microsoft Office Communications Server snart er ferdig (koden skal være ferdig førstkommende fredag), så kan det være greit å begynne å bygge kompetanse på produktet dersom man ikke allerede er igang. TechNet Virtual Labs kan kjøres i et online viruelt miljø, og det er dermed ikke tid/utstyrskrevende. Her er en liste over de nyeste lab'ene som er tilgjengelig:


 
Exchange Server 2007: Configuring the Unified Messaging ServerDeploying and Configuring Microsoft Office Communications Server 2007Enabling Users and Installing Office Communicator 2007Configuring and Using Conferencing in Microsoft Office Communications Server 2007Using the Management and Troubleshooting Tools in Office Communications Server 2007Compliance and Archiving in Office Communications Server 2007

Comments (0)

Skip to main content