Uusi Lync 2013


Lync on reaaliaikaiseen viestintään tarkoitettu ratkaisu, joka mahdollistaa läsnäolo- ja tavoitettavuustietojen
välittämisen, yritystason pikaviestinnän, audio-, video- ja verkkoneuvottelut
sekä puhe- ja puhelinviestinnän ajasta ja paikasta riippumatta. Viestintä on
mahdollista niin organisaation sisällä kuin organisaation ulkopuolistenkin
tahojen, kuten asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

 

Uusi Lync 2013 tuo organisaatioille ja käyttäjille nykyaikaiset työkalut tehokkaampaan viestintään ja sen keskeisiä
kehitysosa-alueita ovat olleet:

 • Neuvottelut – Uusi Lync 2013 mahdollistaa HD-tasoisen monen henkilön välisen videoneuvottelun ajasta ja
  paikasta riippumatta ja se integroituu A/V-huonejärjestelmiin.
 • Parannettu käyttäjäkokemus – Lyncin uudistunut asiakasohjelma tuo käyttäjille uudistuneen
  käyttäjäkokemuksen sisältäen muun muassa jatkuvat keskustelut. Uusi Lyncin
  selainsovellus tarjoaa kokoukseen osallistuville rikkaan osallistujakokemuksen
  sisältäen myös monen henkilön välisen puheen ja videokuvan. Windows 8
  –laitteille on saatavilla Lync Windows Apps.
 • Yhdessä tekeminen – Henkilötietokortti on dynaaminen resurssi joka mm. näyttää kontakteista HD-tasoisen kuvan, heidän
  läsnäolotietonsa, tilatiedot, sijainnin, organisaatiotiedot yhdenmukaisesti
  kaikissa Office-sovelluksissa. Henkilötietokortin avulla käyttäjät voivat tuoda
  tietoa henkilöistä niin sisäisistä kuin ulkoisista verkostoista (mm.
  SharePointista, LinkedInistä ja Facebookista).  Henkilötietokortti voidaan
  viedä kaikkiin Office-sovelluksiin, jolloin reaaliaikainen viestintä ja
  yhteistyö tehostuvat. Yhdessä tekemistä tehostaa myös OneNote, joka on
  integroitu suoraan Lynciin kokousmuistiinpanojen tekoa varten.
 • Skype-integraatio – Lync on mahdollista jatkossa
  federoida myös Skypen kanssa (läsnäolotieto, pikaviestintä, puhe).
 • Puhe- ja puhelinviestintä – Yritysten
  puhelinviestintää on edelleen kehitetty muun muassa reititysten, IPv6- ja
  VDI–tuen ja vikasietoisuuden osalta.

 Lync tuo asiakkaille ja liiketoiminnalle todistetusti lisäarvoa. Se tuo säästöjä niin lyhyellä kuin pitkälläkin
aikajänteellä ja tasapainottaa kustannuksia. Lync parantaa yksilöiden,
työryhmien, organisaatioiden ja koko liiketoiminnan tuottavuutta sekä auttaa
meitä ottamaan huomion ympäristövaatimukset.

 

Lisätietoa Lync 2103:ista toiminnollisuuksineen on saatavilla muun muassa www.lync.com–sivustolla.
Tervetuloa tutustumaan uuteen Lynciin myös TechDays 2013 –tapahtuman Yhdistetyn
viestinnän –luentosarjaan, jossa se on vahvasti edustettuna!

Terveisin,  

Ari Suominen

Product & Solution Manager, Microsoft Office Division, Microsoft Oy Finland

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Comments (0)

Skip to main content