Microsoft Premier Support for Partners


Premier-tuki tarjoaa kumppaneille suoran kanavan
Microsoftin teknisten- sekä prosessiasiantuntijoiden hyödyntämiseen.
Premier-tuen kautta kumppaneiden ulottuvilla ovat kaikkien Microsoft
ohjelmisto-tuotteiden tukiteknikot ja syvä-osaajat globaalisti. Tämä laaja
osaajakaarti on kumppaneiden käytettävissä niin koulutustarkoituksiin,
ongelmanratkaisuun kuin loppuasiakasprojekteihinkin.

Premier-tukisopimus mahdollistaa kumppaneille:

 
Oman osaamisen jatkuvan edelleenkehittämisen

–       Premierin Workshop-koulutukset Keilarannassa ja Online-kursseina (Premier University)

–       Kumppanikohtaiset räätälöidyt koulutukset

     
Mahdollisuuden toimittaa ennakoivaa tukipalvelua (esim. Risk Assessmentit) loppuasiakkaidenne tarpeisiin

–       Lisää liikevaihtoa kumppanille

–       Asiakkaillanne mahdollisuus tilata proaktiivisia toimituksia ilman omaa Premier-sopimusta

     
Premierin kautta tuki ja katselmoinnit kumppanin omiin ympäristöihin

     
Nopea apu ongelmatilanteissa 24*7 ongelmanratkaisupalvelun kautta

–       Asiakkaidenne hyväksi/omaan ympäristöönne

     
Premier kilpailu-etuna

–       Joissakin asiakkaiden tarjouspyynnössä Premier-tuen olemassaolo kumppanilla on edellytys

Kuuntele tästä lisää 11.10 KumppaniStudiossa
tai ota yhteyttä Laura Soininen, Services Sales, Premier, email: laura.soininen@microsoft.com

 


Comments (0)

Skip to main content