Linnanmäki kehittää asiakaspalvelua ja myyntiä pilvipohjaisella asiakkuudenhallintajärjestelmällä


Linnanmäki päätti tehostaa
asiakashallintaansa ja myyntiprosessiaan CRM-järjestelmän avulla. Huvipuistossa
otettiin vastikään käyttöön pilvipohjainen Microsoft Dynamics asiakkuudenhallintajärjestelmä,
jossa kaikki asiakastiedot ovat koko myyntiorganisaation ulottuvilla käyttäjien
työskentelypaikasta riippumatta. Linnanmäki on hyvä esimerkki CRM-järjestelmien
käytön laajenemisesta Suomessa. Tämä käy ilmi MarketVision tuoreesta
tutkimuksesta, jossa selvitettiin CRM-järjestelmien hyödyntämistä ja trendejä
yli sadassa suomalaisyrityksessä.

Linnanmäki päätti vuoden
vaihteessa tehostaa liiketoimintaansa CRM-järjestelmän avulla, kun perinteiset
työkalut eivät enää riittäneet huvipuiston tarjous- ja tilauskantojen ja
asiakkuuksien seurantaan. Myös moneen eri järjestelmään pirstaloituneet tiedot
haluttiin koota samaan paikkaan. ”CRM-järjestelmän
avulla halusimme parantaa asiakaspalveluamme, tehostaa myyntiä sekä lisätä
toiminnan ohjausta tukevaa raportointia",
kertoo Linnanmäen yritysmyynnin osastopäällikkö Mari Tuomikoski.

CRM-järjestelmäksi
valikoitui pilvipohjainen Microsoft Dynamics CRM 2011 Online. Vaakakupissa
painoivat muun muassa järjestelmän käytettävyys ja joustavuus. "Kun
halusimme lisätä vauhtia, halusimme myös järjestelmän, joka pysyy vauhdissa
mukana. Dynamics Online on siinä mielessä huikea, että se on hyvin
räätälöitävissä ja pystymme sitä itsekin muokkaamaan. Lisäksi se on looginen,
helposti käytettävä. Myös järjestelmän pilvipohjaisuus on mielestäni modernia
tätä päivää", Tuomikoski perustelee.

Heti kiinni järjestelmän hyötyihin

Linnanmäen CRM-projekti toteutettiin avaimet käteen -periaattella. "Järjestelmää varten ei tarvinnut tehdä erillisiä
palvelin- tai muita laitehankintoja, sillä järjestelmä otettiin käyttöön pilvestä. Pilvipalveluna toteutettu CRM on
nopea ja helppo ratkaisu, sillä siinä pääsee heti konkreettisesti järjestelmän
hyötyihin kiinni", kertoo järjestelmän Linnanmäelle tomittanut Codebakers
Oy:n projektipäällikkö Toni Urpi.

Huvipuistossa ollaan tyytyväisiä hankintaan. "Nyt pystymme seuraamaan
asiakkuuksia ja omaa tekemistämme uudella tavalla. Raportoinnin avulla näemme
selkeästi missä mennään ja mihin haluamme olla menossa. Lisäksi jokainen myyjä
pystyy suunnittelemaan omaa tekemistään ja toimenpiteitä jatkoa ajatellen. Tämä
kaikki näkyy myös asiakastyytyväisyydessä", Tuomikoski kiittelee.

Myös Codebakers Oy:n Toni Urpi näkee järjestelmän selkeät hyödyt. "Tiedot ovat ajan tasalla ja yhdessä paikassa.
Outlook-sähköpostiin integroinnin ansiosta yhteydenpitohistoria asiakkaisiin on
tallella ja tilojen vuokraus sekä tarjoukset hoituvat suoraan järjestelmästä.
CRM-järjestelmällä helpotetaan Linnanmäen myyjien käytännön työtä."

CRM:n käyttö monipuolistuu Suomessa

CRM-järjestelmää käytetään useissa suomalaisyrityksissä eritoten myyntiprosessien tukemisessa ja
avainasiakashallinnassa. Käyttö on kaiken aikaa laajenemassa. Yritykset
suunnittelevat lisäävänsä järjestelmän toiminnallisuuksia ja käyttäjämäärien
uskotaan kasvavan. Tämä ilmenee MarketVision tuoreesta tutkimuksesta, jossa
selvitettiin CRM-järjestelmien hyödyntämistä ja trendien vaikutusta
asiakkuudenhallintaan suomalaisyrityksissä*. CRM-järjestelmä oli käytössä jopa
75 % tutkimukseen vastanneessa, eri toimialoja edustavassa yrityksessä, joista
valtaosa oli alle 500 hengen organisaatioita.

Tulosten mukaan suomalaisyritykset arvostavat CRM-järjestelmässä eniten
loppukäyttäjäystävällisyyttä sekä integroitavuutta muihin yrityksen
järjestelmiin. Mukana olleista yrityksistä runsas 30 % oli hankkinut tai
aikeissa hankkia Microsoft Dynamics CRM-järjestelmän. Järjestelmän
pilvipohjainen Online-versio on noussut suosiossaan perinteisen version
rinnalle ja pilvipalvelujen yleistyessä sen osuuden CRM-markkinoilla odotetaan
kasvavan.

*Marketivision: ”CRM-järjestelmien hyödyntäminen Suomessa” (6/2012). Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse 102
eri organisaatioiden edustajaa ajalla 11.1.–1.3.2012. Vastaajat olivat eri
toimialoilta ja edustivat pääosin myyntiä ja markkinointia. Valtaosa
haastatelluista oli alle 500 hengen organisaatioista.
Tutkimukseen
haastateltiin vain sellaisia organisaatioita, joilla oli joko käytössä,
käyttöönottovaiheessa tai suunnitteilla CRM-järjestelmä.


Comments (0)

Skip to main content