IPv6

IPv6 er som kjent neste versjon av IP. Windows Vista sin IPStack støtter denne fullt ut og som standard er både IPv6 og IPv4 skrudd på. Det er få jeg prater med som har tatt i bruk denne aktivt i sitt nett, men med innføringen av Windows Vista i nettet trenger man å ta stilling…

0

En kikk på et par sikkerhetshull

Et par nye sikkerhetvarsler og tilhørende oppdateringer ble lagt ut idag. Begge to ble meldt til oss og har ikke vært offisielt kjent før. Tenkte å ta en kikk på dem. MS08-001 Ms08-001 gjelder to sårbarheter som begge finnes på Windows 2000 SP4 og oppover, server og client, x86 og x64. Alvorligheten er satt til…

1

IP Stack design

Tenkte å bare kort ta med litt om arkitekturen til den nye IP Stacken også: Tre standard API’er brukt mot denne for nettverkskommunikasjon: WSK – winsock kernel, et nytt kernel-mode interface som skal erstate Transport driver Interface (TDI) Sockets API – Sockets baserte applikasjoner. Operer gjennom Ancillary Function Driver (AFD) for å utføre TCP/IP operasjoner….

0

IP Stacken og Autotuning

Kapittel fire om den nye IP Stacken… Som nevnt tidligere tenkte jeg å skrive om autotuning i den nye IP Stacken, det som totalt sett kanskje er den beste forbedring for “folk flest”. Begreper Receive window (TCP) = Antall bytes i en minnebuffer som brukes til å motta innkommende data. Dette tallet blir gjort kjent for mottaker…

0

Ny IP Stack og Routing

Litt forbedringer der og ja. Det er tre ting som klart skiller seg ut som mest interessant: Routing Compartments Dette er for å øke sikkerheten ved å beskytte mot tidligere typer angrep der man kunne få sendt pakker inn via et interface og over på et annet. Nå segmenteres tilkoblinger i routing compartments: en kombinasjon…

0

Hardware og ny IP Stack

Runde nr to om den nye IP Stacken. Et av de kortere avsnittene, men like fullt utrolig nyttig funksjonalitet. Tidligere versjoner av IP stacken skalerte ikke spesielt bra over flere CPU’er eller Kjerner, noe som er lite hensiktsmessig nå som selv bærbare kommer med 2 kjerner. Derfor ble den nye IP Stacken i Windows Vista…

0

Ny IP Stack i Windows Vista

Jeg lovte visst før idag jeg skulle skrive litt om dette og idag… Så jeg skal hvertfall begynne på det. Hva og hvorforIP Stacken i Windows Vista ble totalt redesignet av ulike årsaker. Det vi først og fremst ville oppnå var ordentlig nettverks “tuning”, mer effektiv overføring, bedre sikkerhet og bedre støtte på hardware siden….

0