DCA: brukerhjelp og Direct Access


Direct Access Connectivtiy Assistant er et lite verktøy ment å hjelpe brukeren å forstå om Direct Access forbindelsen er oppe og går korrekt. Last ned her

image

Det er ikonet helt til venstre her.

image Fungerende DA      Action Required
Ikke fungerende DA

Hvis du klikker på det kommer følgende bilde opp. Høyre klikk gir en litt annen meny, men den er relativt kort.

image

Diagnostikken kan si noe i all enkelhet om mulige feil. Den kan også opprette logger som kan mailes videre med en knapp.

Valg “prefer local dns names” gjør at NRPT reglene for Direct Access blir fjernet og lokal DNS server benyttes til alle navneoppslag. Dette kan være en enkel feilløsning ved midlertidige feil som gjør at man feilaktig detekteres som å være på utsiden av firmanettet selvom man ikke er det. Se egen blogpost om deteksjonen (De to tunellene og veivalg). Når Network Location Awereness merker en endring i nettet vil DCA avslutte denne modusen.

DCA konfigureres via Group Policy, egen templates i downloaden. Her angir du ressurser som skal benyttes til å teste om DA er oppe, via Ping eller HTTP. Du angir også adressen til en DA portal der du kan legge diverse info for brukeren, support tlf osv. Den nevnte funksjonaliteten om “prefer local names” kan du velge å fjerne og du kan også legge til et eget script som skal kjøres som en del av logggenereringen.

imageimage

I tillegg er det en god Troubleshooter innebygget i Windows 7 som er tilgjengelig via høyre klikk på nettverksikonet ved klokka. Velg Troubleshoot, dersom alt er fungerende nå må du klikke på “I’m having a different problem” for å komme til DA feilsøkeren.

Comments (0)

Skip to main content