Nyheter i Service Pack 1: Server 2008 R2 og Windows 7


Idag slapp vi litt info om hva som kommer, spesielt rundt virtualisering.

Windows Server 2008 R2 Sp1 Hyper-V vil støtte dynamisk minnetildeling til gjester etter behov. Kanskje spesielt nyttig i større VDI løsninger der forbruk av minne fra guest til guest vil variere mye over tid, eller i servermijøer med samme karakteristikk.

RemoteFX er oppdateringer for virtuelle klienter og RDS sesjoner for å støtte multimedia i enda større grad over RDP 7.0. Dette gjøres ved å bruke hardware på hosten/serveren, der terminal sesjonen eller den virtuelle klienten kjøres. De ulike sesjonene eller virtuelle klientene vil da dele på den nødvendige hardwaren på hosten.
Dette er forskjellig fra dagens oppgradering av RDP protokollen der rik multimedia ble gjort mulig i versjon 7 hvis klienten hadde hardware til å rendre det selv. Nå kan altså selv smp/enkle klienter uten hardware for dette oppnå samme opplevelse.

Windows 7 SP1 vil jo da selvsagt inneholde oppdateringer for å støtte dette på klient siden ( selvsagt alle tidligere utgitte oppdateringer). Ellers ikke noe nytt i SP1.

Andre annonseringer idag

VECD lisensen, som gir deg rett til å kjøre Windows 7 Enterprise sentrsalt og virtuelt blir nå inkludert i Windows client Software assurance. Gjelder fra 1.juli 2010.

Windows XP vil ikke lenger krever Hardware assistert virtualisering for å kjøre, men bruke det om det er tilgjengelig.

Vi utvider også samarbeidet med Citrix rundt VDI løsninger. Sjekk mer detaljer på http://www.citrixandmicrosoft.com

Bookmark and Share

Comments (0)

Skip to main content