Kidaro (nyeste medlem i MDOP)


For ikke mange ukene siden kjøpte vi opp Kidaro. Dette er nok et tillegg i virtualiserings historien vår, som etterhvert begynner å bli omfattende:

  • Terminal server for presentasjonsvirtualisering (Med RemoteApps og TS Gateway i 2008 er den blitt virkelig spennende)
  • Microsoft application virtualization aka. Softgrid, for nettopp virtualisering av selve applikasjonene
  • Hyper-V for OS virtualisering. Nettopp sluppet i RTM (Virtual Server bør vel nevnes også rent historisk)
  • Virtual PC har også fortjent å bli nevnt, som Klient Os virtualisering, om enn kanskje mest for test og dev.
  • VECD. Vista Enterprise Centralized Desktop. Som det står i navnet, sentraliserte virtuelle klient installasjoner, publisert via RDP.
  • System Center familien for å styre alt, med SC Virtual Machine Manager i front (takler Hyper-V, Virtual Server og WMvare servere)

 

Så, hva er kidaro og hvor passer det inn?

kidaro Kidaros Managed Workspace produkt glir rett inn som et nytt aspekt i denne historien. I all enkelhet (teknisk artikkel siden) gjør dette produktet at du kjører to OS samtidig på maskina di, det fysisk installerte og et virtuelt image som er styrt med policier fra en sentral server. For brukeren ser det bare ut som han kjører sin sedvanlige lokalt installerte Desktop, men egentlig kjører det en maskin til der, kanskje han har Vista, mens det kjører en "usynlig" XP virtuelt. Via de sentrale policiene kan IT avdelingene så bestemme hvilke applikasjoner fra dette virtuelle imaget som skal være tilgjengelig for brukeren, hvordan de skal synes og hvor de tillattes brukt.

F.eks kan IT avdelingen installere Vista fysisk og lage et virtuelt XP image for et par eldre, men kritiske, applikasjoner. Så setter de i policien at disse applikasjonene skal være tilgjengelig som ikoner på brukeren desktop eller i start menyen. Når brukeren starter dem kjører de egentlig på det virtuelle OS'et, men for brukeren syns ikke dette.

Med mindre It også setter opp en policy om at disse applikasjonene skal få rammene sine farget f.eks Rødt. Man kan nemlig sette andre policier som gjør at det kan være lurt at brukeren ser forskjell. f.eks kan man si at det er lov å kopiere fra det fysiske OS'et og applikasjoner der, til applikasjoner i det virtuelle OS'et, men ikke andre veien.

Det kan vel sammenlignes med å bruke RemoteApps på Server 2008, bare at alt gjøres lokalt, og dermed funker Offline. Og man har litt mer policier å stille inn på. Løsningen støtter også håndtering av et sentralt lager av ulike Managed Workspace virtuelle imager. På bildet ved siden av ser du en Vista maskin med applikasjoner som kjører på den fysiske og de som kjører på den virtuelle, merka med Vista og XP logoer. (klikk på bildet for større versjon)

Eksemplet over tar for seg Kidaro løsningen brukt med tanke på app.compat utfordringer, men bruksområdene er langt flere. Du kan f.eks ha en fysisk installasjon der brukeren styrer litt mer selv, mens de kritiske applikasjonene er beskyttet i det virtuelle imaget du har fullstendig kontroll over.

Det kan også brukes til å gi eksterne, f.eks konsulenter, tilgang til et firmaimage og de nødvendige applikasjonene, på sin sedvanlige maskin, som nok er medlem i konsulentselskapets domene. Trygg måte å gi men samtidig styre tilgang.

Pr. nå ser arkitekturen i all enkelhet ut som på bildet under:

 kidaroarkitektur

 

Tilgjengelighet

En del av løsningen tilbyr også disse virtuelle imagene via USB disker/pinner, men her er produktpakkinga og lisensieringsplanene ikke klare ennå.

Resten av løsningen havner i Microsoft Desktop Optimization Pack, under navnet Enterprise Desktop Virtualization. (PDF)

Akkurat nå går løsningene gjennom en rekke prosesser internt og vil bli tilgjengelig i MDOP tidlig på nyåret.

Comments (0)

Skip to main content