Mitataanko työtäsi tunneista vai tuloksista?


Mistä minua mitataan läsnätyössä? Ei ainakaan työajasta tai tehdyistä työtunneista. Minulla on tarkasti määritellyt vuositavoitteet, joita vasten esimieheni juuri tänään arvioi suoriutumistani ja kehittymistäni Office Communicator (kohta Lync ) videopuhelun välityksellä. Kaukana ovat ajat, jolloin käytetyn työajan perusteella olisi voinut määrittää asiantuntijatyössä saavutetut tuotokset. Nyt tuloksiin vaikuttaa merkittävästi vaikkapa tunnetilani, joka on puolestaan sosiaalisen ympäristön, persoonan ja hämmästyttävän paljon myös omien valintojeni ja tekemisteni lopputulos. Uudessa työn maailmassa voin onneksi helposti hakea innostusta muista ihmisistä – heistä saan energiaa J Toisaalta joskus tarvitsen sen hiljaisen hetken, jotta saan rästiin jääneitä asioita hoidettua. Sekin on läsnätyön maailmassa mahdollista.

 

PS. Entä mistä sinua mitataan – työajasta vai tuloksista?

Comments (2)
  1. Avoin keskustelu, selkeät tavoitteet ja mahdollisuus osaamisen kehittymiseen rakentavat työympäristön, jossa on hyvät onnistumisen edellytykset. Haluamme nimenomaan korostaa, että fyysisen läsnäolon mittaaminen ei ole olennaista, vaan haluamme antaa sitäkin kautta valinnanvapautta. Etätyön seurantaan liittyen vähän faktaa: Työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä.

  2. jra says:

    Hieman hirvittää tuollainen tapa. Miten varmistetaan ettei esimies kiristä vaatimuksia joka vuosi ja vaadi lopulta mahdottomia tehtäviä?

    Tietokonelehden artikkelista sai myös kuvan ettei työaikoja valvota. Se on muuten Suomessa laitointa. Työnantajalta edellytetään tarkkaa työaikakirjanpitoa sekä etätyössä etä läsnätyöstä.

Comments are closed.

Skip to main content