SCOM 2007 R2 Cumulative Update 2

Kumulativní aktualizace je od 30.4.2010 na svete. Zahrnuje také predchozí aktualizace, obsažené v  CU 1. Pokud jste tedy CU 1 dosud neaplikovali, neváhejte, CU2 je tu pro Vás! System Center Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 2 Release Notes Zkušenosti a postup instalace: http://blogs.technet.com/kevinholman/archive/2010/04/30/opsmgr-2007-r2-cu2-rollup-hotfix-ships-and-my-experience-installing-it.aspx

0

Update Rollup for SCOM 2007 SP1 – KB971541

Minulý týden byl publikován clánek KB971541 a je dostupný balík oprav Update Rollup for Operations Manager 2007 Service Pack 1 (KB971541). Protože obsahuje kombinaci dríve publikovaných oprav, je to skoro 60 MB komprimovaných dat. Aktualizaci je nutno provést na všech rolích management serveru a na pocítacích s uživatelským rozhraním. Manuální zásah je nutný také na…

0

Podporované scénáře pro SCOM 2007 SP1 na serveru Windows 2008

Podporované konfigurace uvádí clánek na Technetu: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd819933.aspx. Clánek 953141 se zabývá podmínkami provozu na serveru Windows 2008 a uvádí potrebné opravy. Opravy pro operacní systém jsou soucástí Windows Server 2008 SP2 (951327, 952664, 953290). Pokud váš operacní systém není ve verzi SP2 (mel by být 🙂 ), je nutné opravy instalovat samostatne ješte pred instalací…

0

SCOM 2007 SP1 a databáze SQL Server 2008

Žádné zásadní zmeny, oficiálne stále ve stadiu overování podporovaného scénáre. Pro databázový server bude zrejme vyžadován Service Pack 1, který byl uvolnen 7. dubna 2009, viz zde. Clánek KB 958170 – Last Review: April 12, 2009, Description of System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 support for Microsoft SQL Server 2008 – posouvá dostupnost…

2

scom 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL Server 2008 (6)

V této poslední cásti seriálu je popis aktualizace SQL Server 2005 na verzi 2008, vcetne potrebných kroku pro zachování funkcí všech komponent SCOM 2007 SP1. Nebudu vás napínat, SCOM 2007 SP1 beží bez zjevných problému, což predcilo moje ocekávání vzhledem k ohlašované omezené podpore. Predchozí cásti tohoto pokracování jsou: (1) – operacní systém Windows Server…

1

SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (5)

V tomto pokracování naleznete aktualizace pro SCOM 2007 SP1 (Aktualizace pro SCOM 2007 SP1 (hotfixes)), které doporucuji instalovat . Predchozí cásti:  (1) – operacní systém Windows Server 2008 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (1)(2) – komponenty a konfigurace SQL Server 2005 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu…

0

Verze Microsoft SQL Serveru po aktualizacích?

Rychlé urcení aktuální verze SQL Serveru 2000/2005/2008 casto není jednoduché, zvlášte po nekolika aktualizacích systému. V nástroji SQL Sever Management Studio se zobrazuje nebo výpisem promenné @@version získáme aktuální informaci Select @@version Microsoft SQL Server 2005 – 9.00.4035.00 (Intel X86)     Nov 24 2008 13:01:59     Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation    Enterprise Edition on Windows…

0

Aktualizace pro SCOM 2007 SP1 (hotfixes)

Uvádím zde seznam duležitých oprav pro SCOM 2007 SP1, které používám a doporucuji nasadit v každém prostredí. 951979 (obsahuje Microsoft.SystemCenter.2007.mp, Microsoft.SystemCenter.ACS.Internal.mp,  Microsoft.SystemCenter.Internal.mp, Microsoft.Mom.BackwardCompatibility.mp ve verzích 6.0.6278.19) – aplikovat na RMS 954903  (nahrazuje Mommodules.dll, 6.0.6278.36) – aplikovat na RMS, MS, GW, agenty 956240  (nahrazuje Microsoft.mom.dataaccesslayer.dll, 6.0.6278.37) – aplikovat na RMS, MS, db server 957511  (nahrazuje Momnetworkmodules.dll, 6.0.6278.45) – aplikovat na RMS,…

1

Hotfix pro SCOM 2007 SP1 na serveru Windows 2008 (954049)

Pro instalaci System Center Operations Manager 2007 SP1 na Windows Serveru 2008 je vhodné (nutné 🙂 ) nejprve aplikovat: KB951327 – na pocítace (Windows Server 2008 / Vista), kde bude Administration Console KB952664 – na pocítace, kde bude role RMS, Management Server, Gateway Server a Agent  KB951116 – na pocítace, kde bude role RMS, Management Server, Gateway Server a Agent KB953290 -…

3