The Connection String Reference

Potreboval jsem si potvrdit správnost zápisu retezce pro pripojení k databázi MS SQL Server 2005 a pri té príležitosti jsem “objevil” webové stránky  http://www.connectionstrings.com Najdete tam nejen: Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;   Znacky Technorati: connection string,vbs

0

Změna formátu data pro Action Account (SCOM)

V príspevcích Regional Options ve skriptu VBS a Znovu CAmonitor.vbs se zabývám zmenou dlouhého datového formátu sLongDate v souvislosti se zpracováním dat a sledování termínu platnosti certifikátu pomocí skriptu CAMonitor.vbs. Po dotazu od jednoho ctenáre se vracím k tématu s upresnením. Pokud zmenu formátu data provádí administrátor systému (na serveru certifikacní autority, kde se skript…

1

Audit Collector na serveru Windows 2008

Pri instalaci komponent System Center Operations Manager 2007 na serveru Windows 2008, na nemž je spušten Windows Firewall, je zajišteno vytvorení pravidel pro príchozí pripojení (Inbound Rules) pro základní komunikaci, s jednou výjimkou. Chybí povolení príchozího pripojení TCP na port 51909, takže žádný ACS forwarder se nedokáže spojit s kolektorem. Rádku uvedenou v seznamu na…

1

Výpis z databáze znalostí (MOM 2005)

Nedávno jsem potreboval vypsat všechny záznamy z databáze znalostí MOM 2005. Prohlížel jsem zpusob záznamu v databázi OnePoint a nakonec jsem objevil i funkcní hotový skript vbs (DumpMomKb). ‘———————————————————————————- ‘ DumpMomKb.vbs www.huntland.co.uk 19-03-02 ‘ Dumps the Mom knowledgebase for a given rule or group to html file(s) ‘ Adjust the value of vTimeout below in…

0

Znovu CAmonitor.vbs

Opet je zde ladení skriptu CAMonitor.vbs, který je urcen pro kontrolu stavu certifikacní autority. Ukazuje se, že ve skriptu použitý nástroj certutil vypisuje datum položky Next CRL Publish ve formátu Long date: 27. ríjen 2008 a s tím si skript neporadí. Pomuže zmena datového formátu v systému z puvodního d. MMMM yyyy na vyhovující d….

1

Regional Options ve skriptu VBS

Pri ladení skriptu CAmonitor.vbs pro SCOM 2007 jsem narazil na problémy, kupodivu v celkem základní funkcnosti skriptu. Vzhledem ke zpusobu zpracování souboru skriptem VBS – zná pouze textové soubory – je nutno binární hodnoty konvertovat na znaky (string), které lze zapsat do textového souboru metodou Write. V konverzi nebyl žádný problém, ale v okamžiku zápisu…

1