The Connection String Reference

Potreboval jsem si potvrdit správnost zápisu retezce pro pripojení k databázi MS SQL Server 2005 a pri té príležitosti jsem “objevil” webové stránky  http://www.connectionstrings.com Najdete tam nejen: Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;   Znacky Technorati: connection string,vbs

0

Update Rollup for SCOM 2007 SP1 – KB971541

Minulý týden byl publikován clánek KB971541 a je dostupný balík oprav Update Rollup for Operations Manager 2007 Service Pack 1 (KB971541). Protože obsahuje kombinaci dríve publikovaných oprav, je to skoro 60 MB komprimovaných dat. Aktualizaci je nutno provést na všech rolích management serveru a na pocítacích s uživatelským rozhraním. Manuální zásah je nutný také na…

0

SCOM 2007 SP1 a databáze SQL Server 2008

Žádné zásadní zmeny, oficiálne stále ve stadiu overování podporovaného scénáre. Pro databázový server bude zrejme vyžadován Service Pack 1, který byl uvolnen 7. dubna 2009, viz zde. Clánek KB 958170 – Last Review: April 12, 2009, Description of System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 support for Microsoft SQL Server 2008 – posouvá dostupnost…

2

Aktualizace ze SCOM 2007 SP1 na verzi R2

Pred casem jsem overoval možnost aktualizace SCOM 2007 SP1 na verzi R2 (http://blogs.technet.com/jermar/archive/2008/12/17/aktualizace-scom-sp1-na-r2-beta-1.aspx). Tento týden jsem pristoupil k aktualizaci prostredí, které jsem nedávno popisoval v nekolika pokracováních: (1) – operacní systém Windows Server 2008 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (1) (2) – komponenty a konfigurace SQL Server 2005 –…

0

scom 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL Server 2008 (6)

V této poslední cásti seriálu je popis aktualizace SQL Server 2005 na verzi 2008, vcetne potrebných kroku pro zachování funkcí všech komponent SCOM 2007 SP1. Nebudu vás napínat, SCOM 2007 SP1 beží bez zjevných problému, což predcilo moje ocekávání vzhledem k ohlašované omezené podpore. Predchozí cásti tohoto pokracování jsou: (1) – operacní systém Windows Server…

1

Verze Microsoft SQL Serveru po aktualizacích?

Rychlé urcení aktuální verze SQL Serveru 2000/2005/2008 casto není jednoduché, zvlášte po nekolika aktualizacích systému. V nástroji SQL Sever Management Studio se zobrazuje nebo výpisem promenné @@version získáme aktuální informaci Select @@version Microsoft SQL Server 2005 – 9.00.4035.00 (Intel X86)     Nov 24 2008 13:01:59     Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation    Enterprise Edition on Windows…

0