Doporučení pro velikosti databází pro SCOM 2007


 


 


Výpocet – lépe receno odhad velikosti jednotlivých databází závisí na poctu sledovaných serveru, skladbe pravidel a monitoru,nastavení auditní politiky a samozrejme na dobe uchování historických dat v konkrétní databázi. Dobré a bezpecné výsledky dává Operations Manager 2007 R2 - Sizing Helper, který vypracovala produkcní skupina SCOM. Pro ACS je dobrým nástrojem ACS Database planning calculator od Secure Vantage Technologies.


Obecná doporucení pro databázi OperationsManager

Provozní databáze OperationsManager vyžaduje, aby byla zaplnena maximálne z 50 %. Duvodem je potreba prostoru pro docasný rust objemu uložených dat a prostoru pro operace pravidelné indexace a údržby. Systém monitoruje volný prostor v databázi a pri poklesu pod 40 % generuje varovnou výstrahu a pod 20 % hlásí chybu. Doporucení k velikosti transakcní logu této databáze je mezi 20 až 50 % databáze. Pri nedostatku prostoru mužeme jít tedy až na 20 %.


Ve výchozím stavu je velikost databáze i souboru transakcních logu pevná (none autogrowth).


Obecná doporucení pro databázi OperationsManagerDW

Pro data warehouse – pro databázi OperationsManagerDW nepožadujeme 50 % volného prostoru v souboru databáze. V prípade stovek GB by to byl drahý požadavek. Standardní výchozí nastavení povoluje neomezený rust databáze v krocích 10 %, u transakcního loguje omezení cca 2TB (tj. ve vetšine prípadu také bez omezení 🙂 ).


Pri posuzování velikosti data warehouse si musíme zvedomit, ve které fázi se nacházíme – prvotní “rust” trvá 400 dnu, po této dobe jsou starší data odstranována a velikost databáze se stabilizuje. “Normální” stav vyžaduje také stabilizaci poctu agentu, sady pravidel a monitoru – nemení se skladba MP. V dobe rustu je nutné velikost sledovat a mít dostatecný diskový prostor pro rust databáze.


Pro velikost transakcního logu lze najít kompromis mezi 10 až 20 % velikosti databáze DW, pokud si nemužeme dovolit 50 %. Mejme na pameti, že v prípade velkých zmen u stabilizované velké databáze DW (jako je zmena parametru grooming napr. z 400 dní na 300) proces vyžaduje spoustu prostoru v transakcním logu, který bude docasne narustat!


Obecná doporucení pro databázi OperationsManagerAC

Výchozí instalace definuje pomerne malou databázi a transakcní log (128 MB / 16 MB) a je povoleno automatické zvetšování v krocích 128 MB / 4 MB. Velikost roste po dobu 14 dní, poté jsou starší data odstranována v dobe pravidelné nocní údržby. V dobe rustu databázových souboru musíme pocítat s potrebným diskovým prostorem. Také zmena (rozšírení) auditní politiky na sledovaných systémech muže podstatne zvetšit denní objem zapsaných dat.

Comments (0)

Skip to main content