Security Compliance Manager—Now Available for Download!


Aktualizovaná verze je dostupná na stránkách Technet Microsoftu. Zahrnuje tedy pochopitelne Windows 7 a Server 2008.

Print

Key Features & Benefits

  • Centralized Management and Baseline Portfolio: The centralized management console of the Microsoft Security Compliance Manager provides you with a unified, end-to-end user experience to plan, customize, and export security baselines. The tool gives you full access to a complete portfolio of recommended baselines for Windows® client and server operating systems, and Microsoft applications. Additionally, the Security Compliance Manager enables you to quickly update the latest Microsoft baseline releases and take advantage of baseline version control.
  • Security Baseline Customization: Customizing, comparing, merging, and reviewing your baselines just got easier. Now you can use the new customization capabilities of the Security Compliance Manager to duplicate any of the recommended baselines from Microsoft—for Windows client and server operating systems, and Microsoft applications—and quickly modify security settings to meet the standards of your organization’s environment.
  • Multiple Export Capabilities: Export baselines in formats like XLS, Group Policy objects (GPOs), Desired Configuration Management (DCM) packs, or Security Content Automation Protocol (SCAP) to enable automation of deployment and monitoring baseline compliance

Instalace samotného nástroje po stažení instalacního balíku o velikosti cca 11 MB

image

Vyžaduje databázový server:

image

Po instalaci a spuštení nástroje lze importovat aktualizace:

image

Následuje import základních bezpecnostních nastavení podle typických rolí. (V popisu vidím drobnou chybu 2003 místo 2008?).

image

A nakonec, první docasný (nikoliv predcasný) záver – seznámení s možnostmi bude vyžadovat jedno volné odpoledne:

image 

Comments (0)

Skip to main content