Whoami ?


Nezapomínejme na jednoduché nástroje príkazové rádky! Kdysi velmi primitivní príkaz WHOAMI se ve Windows 7 vypracoval na užitecného pomocníka. Ocenuji parametry /PRIV a /GROUPS. Vše zahrnující /ALL také není k zahození.

 

Nástroj WhoAmI lze používat tremi zpusoby:

Syntaxe 1:
    WHOAMI [/UPN | /FQDN | /LOGONID]

Syntaxe 2:
    WHOAMI { [/USER] [/GROUPS] [/PRIV] } [/FO formát] [/NH]

Syntaxe 3:
    WHOAMI /ALL [/FO formát] [/NH]

Popis:
    Tento nástroj slouží k získání uživatelského jména a informací o skupine spolu s príslušnými identifikátory zabezpecení (SID), oprávneními a identifikátorem (ID) prihlášení aktuálního
    uživatele (prístupovým tokenem) v místním systému (tj. kdo je aktuálním prihlášeným uživatelem).
    Pokud není zadán žádný prepínac, nástroj zobrazí uživatelské jméno ve formátu NTLM (doména\uživatelské_jméno).

Seznam parametru:
    /UPN           Zobrazí uživatelské jméno ve formátu UPN (hlavní uživatelské jméno).

    /FQDN         Zobrazí uživatelské jméno ve formátu FQDN (Fully Qualified Distinguished Name - úplný rozlišující název).

    /USER          Zobrazí informace o aktuálním uživateli spolu s identifikátorem zabezpecení (SID).

    /GROUPS      Zobrazí clenství aktuálního uživatele ve skupinách, typ úctu, identifikátory zabezpecení (SID) a atributy.

    /PRIV           Zobrazí prístupová oprávnení aktuálního uživatele.

    /LOGONID    Zobrazí ID prihlášení aktuálního uživatele.

    /ALL            Zobrazí aktuální uživatelské jméno a skupiny príslušnosti spolu s identifikátory zabezpecení (SID) a oprávneními prístupového tokenu aktuálního uživatele.

    /FO       formát        Urcuje, který výstupní formát se má zobrazit.
                        Platné hodnoty jsou TABLE, LIST a CSV. U formátu CSV se nezobrazí záhlaví sloupcu. Výchozí formát je TABLE.

    /NH              Urcuje, že se na výstupu nezobrazí záhlaví sloupcu. Tento prepínac je platný pouze u formátu TABLE a CSV.

    /?                 Zobrazí tuto nápovedu.

Comments (0)

Skip to main content