Průvodce plánování a návrhu infrastruktury


Na stránkách TechNet v cásti Solution Accelerators  jsou k dispozici aktualizované dokumenty, které mimo jiné reflektují zmeny po uvedení Windows Server 2008 R2 a SCOM 2007 R2.

Stránka je zde (http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/ee382254.aspx).

Tato série dokumentu má pomoci pri návrhu a plánování infrastruktury s využitím technologií Microsoftu. Jednotlivé dokumenty jsou zamereny na typické scénáre a jejich cílem je usnadnit kritická rozhodnutí v etape plánování a návrhu infrastruktury. V oblasti System Center to jsou dokumenty:

IPD Guides for System Center

  System Center Data Protection Manager 2007 SP1
  System Center Virtual Machine Manager 2008 and R2 (updated)
  System Center Operations Manager 2007 and R2 (updated)
  System Center Configuration Manager 2007

V oblasti Windows Server jsou aktualizované dokumenty

IPD Guides for Windows Server

   Windows Server Virtualization*
   Windows Deployment Services*
   Terminal Services
   Internet Information Services*
   Print Services*
   File Services*
   Active Directory Domain Services*
   Direct Access BETA (Live ID and registration required)

         *updated for Windows Server 2008 R2

Pri této príležitosti chci také upozornit na oblast Security Solution Accelerators,  z dostupných dokumentu zejména

Applying the Principle of Least Privilege to User Accounts on Windows XP

Microsoft Identity and Access Management Series

The Secure Access Using Smart Cards Planning Guide
The Security Monitoring and Attack Detection Planning Guide
Implementing Quarantine Services with Microsoft Virtual Private Network Planning Guide
Server and Domain Isolation Using IPsec and Group Policy Guide

Fundamental Computer Investigation Guide for Windows
Regulatory Compliance Planning Guide
Security Risk Management Guide

Threats and Countermeasures Guide
The Antivirus Defense-in-Depth Guide
The Services and Service Accounts Security Planning Guide
The Administrator Accounts Security Planning Guide

Comments (0)

Skip to main content