SCOM 2007 SP1 a databáze SQL Server 2008


Žádné zásadní zmeny, oficiálne stále ve stadiu overování podporovaného scénáre. Pro databázový server bude zrejme vyžadován Service Pack 1, který byl uvolnen 7. dubna 2009, viz zde.


Clánek KB 958170 - Last Review: April 12, 2009, Description of System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 support for Microsoft SQL Server 2008 – posouvá dostupnost migracního nástroje do poloviny tohoto roku.


AKTUALIZACE (další posun a zpoždení):


Last Review: July 28, 2009 - Revision: 5.0 - We are working on a migration tool that will enable you to transition your database and your reporting platform from SQL Server 2005 to SQL Server 2008. This tool is expected to be available during the second half of 2009.
Znacky Technorati:

Comments (2)

 1. StandaJ says:

  Postup aktualizace SQL 2005 na 2008 a použití migračního nástroje:  

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd789004.aspx

 2. StandaJ says:

  Update Rollup for SCOM 2007 SP1 – KB971541

  Podpora potvrzena a oficiální popis postupu zveřejněn.

  KB 958170 bude brzy aktualizován …

Skip to main content