Aktualizace ze SCOM 2007 SP1 na verzi R2


Pred casem jsem overoval možnost aktualizace SCOM 2007 SP1 na verzi R2 (http://blogs.technet.com/jermar/archive/2008/12/17/aktualizace-scom-sp1-na-r2-beta-1.aspx). Tento týden jsem pristoupil k aktualizaci prostredí, které jsem nedávno popisoval v nekolika pokracováních:(1) – operacní systém Windows Server 2008 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (1)
(2) – komponenty a konfigurace SQL Server 2005 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (2)
(3) – reporting, roll-up aktualizace pro SCOM na serveru Windows  2008 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (3)
(4) – instalace agenta, import MP pro operacní systémy Windows Server, ACS – databáze, serveru ACS a reporty pro ACS – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (4)
(5) – aktualizace pro SCOM 2007 SP1 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (5)
(6) – aktualizace SQL Server 2005 na verzi 2008 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (6)


Takže výchozí konfigurace predstavuje operacní systém Windows 2008 SP2, databázový server je SQL 2008 SP1 a dohledový systém SCOM 2007 SP1.


Samotná aktualizace nepredstavuje až na jednu drobnost žádný velký problém. Doporucuji precíst si dokument Operations Manager 2007 Upgrade Guide a rídit se doporuceními ve vašem konkrétním prípade. Kontroloval jsem hlavne následující:  • zkontrolujeme, zda databáze mají více než 50% volného místa a zjednáme nápravu

  • zkontrolujeme, zda nejsou nekteré agenty ve stavu pending 

  • odebrat agenty z pocítacu, kde jsou samostatné konzoly, Operations Console 

  • zablokovat subscriptions

  • zablokovat konektory, pokud jsou použité.

Vyzkoušel jsem i bod Improving Upgrade Performance, i když v testovacím prostredí jsem neocekával problémy.


Samotná aktualizace spocívá ve spuštení setupOM.exe a postupného výberu príslušných položek. Na serveru RMS mám také komponenty pro reporting, webovou konzolu SCOM a ACS. Nejprve zvolíme Install Operations Manager 2007 R2


image


Instalacní program rozpozná stav konfigurace a dovolí aktualizovat instalovaný systém:


image


Pri kontrole podmínek chybela komponenta ASP.NET Ajax Extension, po její instalaci aktualizaci bylo možné provést. 


image


Instalace mela v záveru problém se zastavením služeb, ale aktualizace byla dokoncena.


image


Overíme verzi v databázi OperationsManager v tabulce dbo.__MOMManagementGroupInfo__, kde DBVersion je 6.1.7221.0, stejne jako v Registry v klíci HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\Microsoft Operations Manager\3.0\Setup hodnota ServerVersion.


Služby jsou po aktualizaci prejmenovány takto:System Center Management Configuration (dríve OpsMgr Config Service)
System Center Data Access (dríve OpsMgr SDK Service)
System Center Management (dríve OpsMgr Health Service)


Soucasne byl také aktualizován server pro webovou konzolu, který sídlí na tomto serveru spolu s RMS.Operations Manager 2007 R2 Reporting


Pri aktualizaci této role jsem v okamžiku, kdy instalátor hlásí, že nekteré soubory se používají, zvolil nejprve chybný postup – zastavil jsem službu SQL Server Reporting Services. Instalace probíhala dále, ale v záveru ohlásila chybu a vrátila vše do puvodního stavu. Správná volba v tomto okamžiku je Ignore a po instalaci restart serveru:


image


Instalace agentu


Z konzoly schválíme aktualizaci agentu:


image


Použijeme úcet s oprávnením Administrátora na cílovém serveru, po úspešné aktualizaci je v konzole indikována nová verze agenta:


imageAktualizace ACS kolektoru


Opet voláme setupOM.exe, volba je Install Audit Collection Server. V prubehu aktualizace použijeme existující databázi. Protože jsem pred casem již nahrál nové reporty pro ACS, tento krok nyní odpadá. Postup jsem uvedl dríve zde.


-------------------------


Aktualizace systému na verzi R2 není nic složitého, že … ?


Comments (0)

Skip to main content