Jednoduchá připomínka ve Windows


Pomocí príkazu AT a MSG docílíme jednoduše zobrazení pripomínky ve Windows. Podmínkou správné funkce je bežící služba plánovace úloh (schedule) – pokud nebeží, spustíme ji príkazemnet start schedule


Okno se zprávou v 15:00 naplánujeme treba takto (msg lze použít ve Windows Vista, starší systémy mají službu messenger a príkaz net send):at 15:00 msg * POZOR zpráva všem!


image


Zkontrolujeme naplánované úlohy – zadám samotný príkaz AT

C:\Windows\system32>at
ID stavu Den Cas Príkazový rádek
-------------------------------------------------------------------------------
6 Dnes 15:00 odp. msg * POZOR zpráva všem!

Príkaz AT

C:\Windows\system32>at /?
Príkaz AT plánuje spouštení príkazu a programu v pocítaci v zadaném
case a datu. Aby bylo možné príkaz AT použít, musí být spuštena služba
Plánovac úloh.

AT [\\název_pocítace] [ [id] [/DELETE] | /DELETE [/YES]]
AT [\\název_pocítace] cas [/INTERACTIVE]
[ /EVERY:datum[,...] | /NEXT:datum[,...]] "príkaz"

\\název_pocítace Urcuje vzdálený pocítac. Není-li tento parametr zadán,
budou príkazy plánovány v místním pocítaci.
id Udává identifikacní císlo, které bude prirazeno
plánovanému príkazu.
/delete Zruší plánovaný príkaz. Není-li zadán parametr id, budou
zrušeny všechny príkazy naplánované v pocítaci.
/yes Používá se u príkazu pro zrušení všech úloh, když není
požadováno další potvrzování.
cas Urcuje cas, kdy má být príkaz spušten.
/interactive Umožnuje úloze komunikovat s plochou uživatele
prihlášeného v okamžiku spuštení úlohy.
/every:datum[,...] Spouští príkaz ve všech stanovených dnech týdne nebo
mesíce. Není-li datum zadáno, predpokládá se aktuální den
daného mesíce.
/next:datum[,...] Spustí zadaný príkaz pri dalším výskytu stanoveného
dne (napr. príští úterý). Není-li datum zadáno,
predpokládá se aktuální den daného mesíce.
"príkaz" Urcuje príkaz systému Windows NT nebo dávkový
program, který má být spušten.


Príkaz MSG

C:\Windows\system32>msg
Odešle zprávu uživateli.

MSG {uživatelské_jméno | název_relace | ID_relace | @název_souboru | *}
[/SERVER:server] [/TIME:sekundy] [/V] [/W] [zpráva]

uživatelské_jméno Urcuje uživatelské jméno.
název_relace Název relace
ID_relace Císlo ID relace
@název_souboru Oznacuje soubor obsahující seznam uživatelských jmen,
názvu relací a ID relací, na které bude zpráva odeslána.
* Odeslat zprávu všem relacím na zadaném serveru.
/SERVER:server Server, který má být kontaktován (výchozí je aktuální server).
/TIME:sekundy Doba cekání na potvrzení zprávy prijímacem.
/V Zobrazí informace o provádených cinnostech.
/W Ceká na odpoved uživatele, užitecné s parametrem /V.
zpráva Zpráva k odeslání. Pokud není zadána, bude o ní požádáno
nebo cte ze vstupu stdin.

Comments (0)

Skip to main content