Hva er en Virtualisert Brukeropplevelse (User Experience Virtualizaton)


IT avdelingene i dagens bedrifter møter et miljø hvor brukerne forventer tilgang til alle deres applikasjoner med en konsistent opplevelse fra mange forskjellige enheter. Dette gjelder fra Windows enheter og andre enhter og uavhengig av hvor dem befinner seg. For å gi brukerne en slik rik, funksjonell og konsistent brukeropplevelse er det viktig å forstå hva som som inngår i brukerenes komplette opplevelse på enheten. Dette kan deles opp i 3 lag:

Operativsystemet: Det kan kjøre på den lokale enheten, dersom den er kapabel for å kjøre Windows, eller det kan leveres ved hjelp av remote desktop teknologier og gjort tilgjengelig via en Virtuell Desktop Infrastruktur (VDI) der hver bruker kobler seg til en virtuell maskin som kjører et klientoperativsystem (Windows7, Windows 8) eller via sesjonsvirtualisering hvor hver enkelt bruker kobler seg til en sesjon på et delt Server Operativsystem (Terminalserver).

Brukerenes applikasjoner som må være tilgjengelige: Dette kan muliggjøres ved å kjøre applikasjonen lokalt på brukerens Windows installasjon ved å bruke applikasjonsvirtualiseringsteknologier som f.eks App-V eller ved å bruke Remote Desktop Services RemoteApp hvor applikasjonen kjører på en server og er vist fram sømløst på brukerens primære desktop.

Brukerenes data og instillinger: Folder Redirection og Offline Folders er en fullgod og funksjonell løsning for å gjøre brukerens data alltid tilgjengelig. For brukerens instillinger har løsningen vært Roaming Profiles.

Fra listen ovenfor har Microsoft gode løsninger for alle aspekter i det å levere en rik, virtualisert desktop opplevelse for Operativsystemet, applikasjoner og data. Men brukerens instillinger sånn som konfigurasjon og personaliseringer av Operativsystemet og applikasjoner har alltid vært et svakt punkt.

Mange som er familiære med Roaming Profiles på Windows XP vil forsøke veldig mye annet før dem er villige til å ta dette i bruk. Selv om det ble gjort store forbedringer i Vista som ble ytterlige forbedret med Windows 7 ved å tilby større granularitet i hvordan forskjellige deler av profilen ble flyttet med rundt samt også med noe synkronisering i bakgrunn har mange vegret seg for å implementere Roaming Profiles.

Roten til mange av problemene er at profilen er et enkelt objekt som inneholder alle instillinger for både desktop og applikasjoner. Dette gjør det spesielt vanskelig å håndtere synkronisering av instillinger når brukerne kanskje bruker flere OS instanser samtidig.

User Experience Virtualization (UE-V) er et nytt produkt i  Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP), som tilbyr en rik virtualisering av brukerens instillinger for både desktop og applikasjoner. Det komplementerer full virtualisering av desktopen og kan trolig erstatte Romain Profiles.

UE-V håndterer applikasjoner hver for seg i tillegg til basis desktop-instillinger. Lokasjon av instillinger i registry og på filsystemet blir fanget opp og virutalisert av UE-V. Dette lar det styre hvilke applikasjonsinstillinger som skal synkroniseres mellom brukermiljøene. Hver enkelt applikasjon har sine egne instillinger noe som gir mye større fleksibilitet ved synkronisering av instillinger.

La meg ta et eksempel: Forestill deg en bruker som har to sesjoner pålogget. Bruker er logget på sin lokale Windows 7 maskin og en Windows 2008 R2 Remote Desktop sesjon. Dersom vi ser på opplevelsen ved å bruke Roaming Profile vil jeg påpeke at det å dele en profil mellom en Windows 7 klient og en 2008 R2 RDS server ikke er anbefalt, men det hjelper å ta en titt på problemet:

1. I Windows 7 sesjonen starter bruker opp Microsoft Powerpoint og endrer sine personlige instillinger inne i programmet. Deretter lukker brukeren Powerpoint.

2. I 2008 R2 sesjonen starter så brukeren opp Powerpoint og ingen av de endringene bruker nettopp gjorde lokalt er tilgjengelig. Brukeren endrer deretter sine personlige instillinger til noe som ikke er likt det han gjorde lokalt på Windows 7 maskinen. Deretter logger brukeren ut av 2008 R2 sesjonen hvor da Roaming Profiles replikerer opp brukerens nye profil.

3. Brukeren logger av sin Windows 7 maskin lokalt og profilen fra Windows 7 maskinen overskriver de instillingene brukeren satte på sin 2008 R2 sesjon. (Last write wins)

Nå med UE-V som har blitt konfigurert til å virtualisere instillinger for Microsoft Office:

1. På Windows 7 maskinen stater brukeren PowerPoint. I det applikasjonen starter så henger UE-V tjenesten seg inn på applikasjonen, pauser oppstarten for et kort øyeblikk, sjekker etter eventuelle oppdateringer på “Instillingspakken” til PowerPoint på UE-V sitt sentrale lagringsområde,for brukeren som. Dette området er et enkelt filshare. 

Dersom det er en oppdatering på instillingene vil dette synkroniseres ved å bruke Offline Files til en lokal cache og applikasjonen starter med de oppdaterte instillingene. UE-V tjenesten har teknoligen for å skrive disse instillingene som er lagret i registry eller på filsystemet på riktig sted på det kjørende Operativsystemet i det applikasjonen starter. (Forskjellige OS kan lagre på forskjellige steder, f.eks x86 kontra x64) Deretter lagrer tjenesten instillingene tilbake til pakken på filsharet når applikasjonen avsluttes. Dette gjør at man skiller applikasjonsinstillingene fra Operativsystemet uten at man må gjøre endringer på selve applikasjonen.

Brukeren endrer nå sine instillinger i PowerPoint og deretter lukker programmet. Når programmet lukkes lagrer UE-V de oppdaterte instillingene til pakken og lagrer dette på det sentrale filsharet.

2. Deretter starter brukeren PowerPoint på 2008 R2 sesjonen sin. UE-V henger seg nå også på oppstarten, henter ned de oppdaterte instillingene og iverksetter disse før applikasjonen starter. Bruker vil nå umiddelbart se sine personlige instillinger som ble gjort på den lokale Windows 7 maskinen og kan da starte å jobbe med engang. Dersom de nå igjen gjorde nye endringer på instillingene ville disse nok en gang blir lagret til det sentrale filsharet når applikasjonen lukkes. 

Dette viser forskjellene og hvorfor EU-V virkelig endrer brukerens opplevelse. Roaming Profiles synkroniserer endringer bare ved av- og pålogging. UE-V synkroniserer applikasjonsinstillinger når applikasjonen starter og stopper.

For desktop instillinger som tema (bakgrunnsbilde, lyder etc.) og accessibility instillinger vil endringer bli synkronisert og iverksatt ved av- og pålogging, lock og unlock, remote tilkobling og frakobling. Internet Explorer 9 og 10 er begge supportert og blir håndtert som alle andre applikasjoner. Instillinger blir replikert når applikasjonen blir startet og stoppet.

UE-V virker også sømløst med en blanding av lokalt installerte applikasjoner og applikasjoner virtualisert med App-V noe som gir en enkelt konfigurasjon for en applikasjon uavhengig av hvordan applikasjonen blir implementert for brukeren. For avanserte brukere så er det også en Powershell Cmdlet som muligjør at en individuell applikasjonsinstilling blir rullet tilbake til den originale instillingene. Dette er nyttig dersom en bruker har tuklet til sine instillinger så mye at man har problemer med å komme tilbake på egenhånd.

 

Den originale instillingen er lagd første gang en bruker starter en applikasjon og blir tatt vare på I tilfelle tilbakestilling blir nødvendig.

UE-V er supportert på Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 og Windows Server 8. Dette betyr en enkelt applikasjonskonfigurasjon for hvilken som helst sesjon på hvilken som helst supportert plattfom. Så lenge UE-V agenten er installert og har riktig mal (template) registrert for applikasjonene og desktopen vil brukeren ha en konsistent opplevelse på tvers. 

Det er ingen server infrastruktur for UE-V bortsett fra et fil-share for å lagre pakkene med instillinger for hver enkelt bruker (som vil ha hver sin underkatalog), alternativt kan også disse pakkene ligge på brukerens hjemmeområde spefisisert i Active Directory.

Da faktiske malene, som spesifiserer hvilke applikasjoner og hvilke instillinger fra disse som skal virtualiseres, kan bli registrert ved installasjon av UE-V agenten eller kan lagres på et fil-share som UE-V agenten igjen settes opp til å sjekke for oppdateringer hver 24. time.

Dette gjør at UE-V er veldig enkelt å rulle ut da mesteparten av jobben kun består i å rulle ut agenten som kan bli gjort manuelt, gjennom en løsning for software distribusjon (ESD) som System Center Configuration Manager eller også via Group Policy.

Microsoft tilbyr maler for Microsoft Office 2012, Internet Explorer 9 & 10, Calculator, Notepad, Wordpad og for Windows instillinger både for “Themes” og “Ease of Access”. Et verktøy “UE-V Generatol Tool” er også gjort tilgjengelig som lar deg, ved hjelp av en enkel wizard, å lage dine egne maler for andre applikasjoner som du ønsker å virtualisere instillinger for med UE-V.

Med UE-V som komplementerer Folder Redirection, App-V og RDS løsninger er det nå mulig å levere en komplett brukeropplevelse på tvers av alle typer enheter.

Comments (0)

Skip to main content