Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset 8.0 SP1 Özellikleri ve Kurulumu


Microsoft Desktop Optimization Pack 2013 içerisinde yer alan ürünlerden biri Diagnostic and Recovery Toolset 8.0 SP1 sürümüdür. DaRT; isminden de anlaşılacağı gibi masaqüstü ortamında ortaya çıkabilecek çeşitli sorunların giderilmesi için kullanılabilecek araçları içerisinde barındıran bir üründür. DaRT ürünü bilgisayarların sabit disklerine kurtarma bölümü olarak kurulabileceği gibi, CD/DVD medyası oluşturularak sorunlu bilgisayarın bu medya ile başlatılması ve sorun giderme araçlarının bu medya içerisinden kullanılması da sağlanabilir.

DaRT 8.0 SP1 Özellikleri

DaRT içerisinde bulunan araçlar windows tabanlı bilgisayarlarda ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesini sağlayacak araçlar sunmaktadır. DaRT 8.0, Windows Recovery Environment temel alınarak geliştirilmiş ve WinRE ortamına eklenen ileri seviye araçlardan oluşmaktadır. DaRT ile birlikte ortaya çıkan bir crash durumu analiz edilebileceği gibi basic diskler içerisinde yer alan partition ve volume’lerin kurtarılması gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Ancak DaRT dinamik disklerin kurtarılmasını desteklememektedir.

DaRT 8.0 ile ister 32-bit ister 64-bit Windows 8 işletim sistemini çalıştıran bilgisayarlar için kurtarma diskleri oluşturulabilir. DaRT 8.0 ile Windows 8 veya Windows Server 2012 üzerinde çalışacak kurtarma imajları oluşturulabilir. Daha eski işletim sistemleri üzerinde kurtarma işlemleri gerçekleştirilecek ise bu durumda DaRT’ın daha eski sürümleri kullanılmalıdır.

Her iki işlemci platformunda kullanılabilecek olan imajlar da tek bir bilgisayar üzerinden oluşturulabilir. 64-bit bilgisayarlar üzerinden hem 32-bit hem 64-bitlik imajlar oluşturulabileceği gibi 32-bitlik bilgisayarlar üzerinden de hem 32-bit hem 64-bitlik kurtarma imajları oluşturulabilir.

DaRT 8.0 ile birlikte hem UEFI çipset hem BIOS çipsetlerine sahip olan donanımlar desteklenmektedir. Bu sayede tek bir kurtarma imajı kullanılarak her tür donanımda oluşan sorunlar üzerinde çalışılabilir.

DaRT 8.0 SP1 Kurulumu

DaRT 8.0 SP1 ürünü MDOP 2013 Paketi içerisinde yer almaktadır. MDOP DVD’si içerisinde \DaRT\Installers\x86 veya \Dart\Installers\x64 klasörleri içerisinde yer alan MSDaRT801.msi dosyası çalıştırılarak kurulum başlatılabilir.


Şekil - 1: Dart 8.0 SP1 Kurulum Sihirbazı

Kurulum sihirbazı başlatıldıktan sonra DaRT için geçerli olan son kullanıcı lisans anlaşması onaylanmalıdır. Bu lisans anlaşması Volume Lisanslama anlaşmasındaki şartlara tabidir.


Şekil - 2: Dart 8.0 SP1 Yazılım Lisans Anlaşması

Sihirbazın bir sonraki aşamasında DaRT bileşenlerinin kurulacağı klasör belirlenmelidir. Kurulum varsayılan olarak C:\Program Files\Microsoft DaRT 8\ klasörüne yapılmaktadır.


Şekil - 3:Dart 8.0 SP1 Kurulum Klasörü Seçimi

Sihirbazın bir sonraki aşamasında sisteme yüklenecek olan DaRT 8.0 SP1 bileşenleri seçilmelidir. Bu bileşenler içerisinden Crash Analyzer aracı istemcilerde ortaya çıkacak windows sorunlarını analiz etmek ve sorunun nedenini bulmayı sağlayacak araçları içerir. DaRT Recovery Image bileşenleri kullanılarak ön yükleme yapılabilir bir kurtarma medyası oluşturulabilir. DaRT Remote Connection Viewer bileşenleri ile uzaktaki
bir DaRT oturumuna ağ üzerinden bağlantı kurulabilir.


Şekil - 4: Dart 8.0 SP1 Kurulacak Bileşenlerin Seçimi

Yüklenecek  bileşenler seçildikten sonra Install görevi ile kurulum gerçekleştirilir.


Şekil – 5: DaRT 8.0 SP1 Kurulumu

Gerekli işlemler yapıldıktan sonra sihirbaz kurulumun başarıyla tamamlandığını gösterecektir.

Şekil - 6: DaRT 8.0 SP1 Kurulum Sihirbazı

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Güzel Açıklama olmuş paylaşımınız için teşekkürler

Skip to main content