Co jsou útoky typu phishing a jak vás proti nim chrání IE 8?


Útok typu phishing (vyslovováno jako fišing) je způsob, jak podvodně získat osobní nebo finanční údaje od uživatelů počítačů prostřednictvím e-mailové zprávy nebo webu. Obvyklý útok typu phishing začíná e‑mailovou zprávou, která vypadá jako oficiální oznámení z důvěryhodného zdroje, například banky, úvěrové společnosti nebo online obchodníka s dobrou pověstí. V této e-mailové zprávě jsou pak příjemci nasměrováni na falešnou webovou stránku, kde jsou od nich vyžadovány osobní informace, například číslo platební karty, PIN nebo heslo. Tyto informace jsou pak obvykle zneužity ke zcizení identity.

Filtr SmartScreen v aplikaci Internet Explorer 8 vás pomáhá chránit před útoky typu phishing a před škodlivým malware následujícím způsobem:

  • Filtr porovnává adresy známých a důvěryhodných webů, které se uživatel pokouší navštívit, se seznamem známých stránek s vysokou návštěvností uloženým v počítači. Pokud je stránka v tomto seznamu nalezena, nejsou prováděna žádná další ověření.
  • Filtr analyzuje stránky, které chce uživatel navštívit, a zaměřuje se na charakteristiky, kterými se útoky typu phishing vyznačují. 
  • Při pokusu o návštěvu odešle filtr SmartScreen adresu stránky zabezpečené online službě, kterou spravuje společnost Microsoft. Adresa je tak v reálném čase ověřena vůči neustále aktualizovaném seznamu nebezpečných stránek.

Upozornění při návštěvě nebezpečného webu

Aplikace Internet Explorer 7 a Internet Explorer 8 zablokovaly doposud přeš 125 milionů útoků typu phisihing. V současnosti aplikace Internet Explorer zablokuje více než 1 milion útoků týdně.

Comments (0)

Skip to main content