Lepší orientace ve větším množství otevřených záložek – barevné záložky


V novém Internet Exploreru 8 existuje systém barevného oddělování souvisejících odkazů (tedy záložek). Pokud jste na jedné stránce a otevřete z této stránky odkaz do nové záložky, tyto dvě záložky se zabarví stejnou barvou a navíc se objeví vedle sebe. Odkaz otevřený v nové záložce si tedy „drží“ stejnou barvu jako záložka, z níž byl odkaz spuštěn.

Tato pomůcka barevného sdružování odkazů zjednodušuje orientaci při velkém množství otevřených oken. Navíc není už nutné – z důvodu lepší orientace v tématech - pokaždé otvírat nové okno Exploreru a seskupovat si témata v každém okně zvlášť.

Tyto barevně seskupené záložky mohou být zároveň najednou zavírány nebo přesunovány (přičemž se změní na barvu skupiny, do které je záložka přesunuta). Případně je možné vybranou záložku od stejně barevné skupiny oddělit. Omylem zavřené záložky lze zároveň jednoduše vyvolat.

Barevně oddělené skupiny záložek

Obrázek: Barevně oddělené skupiny záložek

Práce se záložkami

Práce se záložkami

Klávesové zkratky pro práci se záložkami

Akce

Kombinace kláves

Otevření odkazů na nové kartě na pozadí

CTRL+klepnutí

Otevření odkazů na nové záložce v popředí

CTRL+SHIFT+klepnutí

Přepínání mezi záložkami

CTRL+TAB nebo CTRL+SHIFT+TAB

Zavření aktuální karty (nebo aktuálního okna, je-li zakázáno
procházení na kartách)

CTRL+W

Otevření nové záložky v popředí z panelu Adresa

ALT+ENTER

Přepnutí na určité číslo záložky (kdy n je číslo mezi 1 a 8)

CTRL+n

Přepnutí na poslední kartu

CTRL+9

Zavření ostatních karet

CTRL+ALT+F4

Zapnutí či vypnutí Přehledu záložek (zobrazení miniatur)

CTRL+Q

Další zkraty zde.

Comments (1)

  1. LK says:

    No jo, ale co dělat, jestliže se sice otevře nová záložka, připojuje se a nikam se nepřipojí?

Skip to main content