Suuret tietomäärät konkreettiseksi tilannekuvaksi – MS Power Map Helsingin Bussiliikenteessä


Julkisuudessakin pariin otteeseen kuvattu Helsingin Bussiliikenteen ratkaisu on hieno esimerkki suoraviivaisesta analysointitoteutuksesta, jossa suuresta tietomäärästä saadaan nopeasti muodostettua tilannekuva visuaalisesti. CGI on yhdessä Helsingin Bussiliikenteen kanssa toteuttanut ajotapaseurantaratkaisun, jossa kuljetuskalusto kerää todella tiiviillä frekvenssillä bussien sijainnin, kellonajan ja toimenpiteen, esim. kiihdytys tai jarrutus. Tämä tieto yhdistellään liikenteen toiminnanohjausjärjestelmän tietoon ja tallennetaan SQL Server -pohjaiseen tietovarastoon teratavu -kokoluokassa.

Tätä dataa analysoidaan nyttemmin karttapohjaisena visualisointina ja porautumisena hyödyntäen Microsoftin Power BI -teknologiaa, erityisesti Power Map -laajennusta Excelissä. Karttapohjaisena se tarjoaa selkeän kuvan Helsingin liikenteen solmukohdista ja helpottaa kuljettajien ajotavan suunnittelua.

Tarkemmin ratkaisusta, sen toiminnallisistä, taloudellisista ja ympäristöllisistä hyödyistä löydät Talouselämä -lehdestä CGI:n Henry Niemisen kuvaamana.


Comments (0)

Skip to main content