Miten liikkeelle Big Datan suhteen?


Olen keskustellut useissa tilaisuuksissa eri organisaatioiden edustajien kanssa sekä lukenut selvityksiä Big Datan hyötykäytön yleisyydestä. Yleistäen lopputulema on sama: organisaatioit eivät ole vielä muodostaneet selkeää tavoitetta Big Datan hyödyntämiseksi. Strategiaa sen keräämiseen ja siihen pohjautuvaan analytiikkaan ei ole tehty.

Miksi käynnistäminen on vaikeaa? Itse arvioin sen johtuvan siitä, ettei liiketoiminnallisia hyötyjä ole tunnistettu tai siihen pohjautuva analytiikkaosaaminen ei ole yleisesti hallussa. Toiseksi, käytettävissä olevia tietolähteitä ei myöskään tunnisteta, itse teknologian ei oleteta olevan pullonkaula. Kuitenkin vain ymmärtämällä toimintaympäristöä laaja-alaisesti ja toimimalla analyyttisesti voivat suomalaiset organisaatiot parantaa kilpailukykyään ja lisätä tuottavuutta.

Miten sitten liikkeelle? Itse ehdotan pilottiprojektien käynnistämistä ja tekemisen kautta oppimista. Esimerkiksi pilvipalveluja, kuten Azurea Big Data -ratkaisun pohjana, hyödyntäen voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti ryhtyä pilotoimaan ilman merkittävämpää investointia, samoin voidaan käyttää jo tuttuja tuotteita analytiikkaan kuten Excel Data Mining -toiminnallisuuksia. Samanaikaisesti voi  työstää Big Data -strategiaa tavoitetilan ja tavoiteltavan realistisen kokonaisuuden ja hyödynnettävän teknologian osalta. Pieninä vaiheittaisina kokonaisuuksina pilvipalvelussa voidaan myös verifioida määrityksiä. Samalla voidaan luoda konsensus tavoiteltavasta kokonaisuudesta lisääntyvän ymmärryksen ja osaamisen pohjalta.

Ja mikä ehkä parasta? Azure -palvelusta voi lopulta syntyä analyyttinen palvelualusta, joka voidaan haluttaessa siirtää On Premise -tyyppiseksi käyttäen Microsoftin Parallel Datawarehouse -ratkaisua.


Comments (0)

Skip to main content