TechNet TV: SQL Server 2012 Parallel Datawarehouse -data appliance


Tietovarastointi kohtaa uusia haasteita tiedon määrän kasvaessa, moninaistuessa ja tiedon synnyn kiihtyessä. Myös raportoinnilta ja analytiikalta odotetaan aiempaa nopeampaa reagointiherkkyyttä. Microsoft SQL Server Parallel Datawarehouse 2012 yhdessä käytettävän laitteiston kanssa optimoi tiedon hallinnan ja tehokkaan prosessoinnin kokonaisvaltaiseksi suorituskykyiseksi tietovarastoratkaisuksi. Esiparametroituna ja optimoituna ohjelmiston ja raudan kanssa yhteentoimivana se myös nopeuttaa tietovarastoprojektin läpiviemistä.

Tässä lähetyksessä käymme lävitse tietovarastoinnin muutosta, siinä käytettäviä tekniikoita sekä SQL Server 2012 Parallel Datawarehouse -ratkaisua.

Lisätietoa aiheesta löydät sivuiltamme tai aiemmista blogeista.

Esityksen tallenne laitetaan myöhemmin katsottavaksi TechNetTV sivustolle: http://www.microsoft.com/finland/technet/technettv/

Tervetuloa mukaan 13.11.2013 klo 9:00


Comments (1)

Skip to main content