Business -analytiikasta ymmärrystä ja näkemystä


Big Datasta eli suuresta ja nopeasti kasvavasta tietomäärästä saadaan business-hyötyjä analytiikalla, mutta analytiikka ei tarvitse suuria tietomääriä tuottaakseen näkemystä ja ymmärrystä. Analytiikkaa tulisi tehdä paljon enemmän kuin organisaatiot tällä hetkellä tekevät, sillä sen toteuttaminen on hyvin prosessinomaista.

Alkuun tarvitaan pääsy dataan. Datan määrä ei ole relevanttia välttämättä, vaan sen validisuus ja edustavuus suhteessa tutkittavaa kohdetta. Tämä data tulisi olla kaikkien analyyttisten käyttäjien saatavilla helposti.

Toisekseen, tarvitaan hyvää ymmärrystä tutkittavasta kohteesta. Tarvitaan siis ymmärrystä niin  ilmiöstä kuin myös käytettävästä datasta, jotta voidaan luoda teoria tutkittavasta ilmiöstä, mallintaa se ja validoida mallin oikeellisuus. Ja itse asiassa iteroida mallia, mahdollisesti useita kertoja. Tähän tutkimusprosessiin tulee käyttää helppokäyttöisiä ja tuttuja välineitä, jotta voidaan keskittyä oleelliseen - malliin ja siihen käytettävään dataan, ulkoiseen ja sisäiseen. SQL Server 2012 sisältää suuren joukon analyyttisiä palveluita, joita voidaan hyödyntää eri työkaluin, vaikkapa Excelin Data Mining -add on -toiminnallisuudella. Esimerkkinä analyyttisistä data mining -palveluista voi mainita klusteroinnin, jota käytetään asiakassegmentoinnissa.

Kolmanneksi, luotava malli on pystyttävä operationalisoimaan. Sen on oltava hyödynnettävissä liiketoimintaprosessien ohjaamisessa ja tuotettava automaattisesti lisäinformaatiota tapahtumasta ja ohjattava sitä. Esimerkiksi asiakkaan ostokäyttäytymisen muutoksiin voidaan reagoida automaattisesti uudelleen segmentoimalla ja siten kohdentaa aiempaa tehokkaampaa markkinointia.

Tiivistelmän Microsoftin ja CIO:n (IDG) webcastista 'Faster Business Insights for All' voit katsella tästä linkistä.

Comments (1)

Skip to main content