Blogisarja ja niihin liittyvät Technet TV lähetykset. Microsoft Hyper-V: Käyttöönotossa huomioitavat asiat ja parhaat käytännöt.


Moikka,

Viime syksynä julkistettu Windows Server 2012 Hyper-V on kuluneen vuoden aikana päässyt monessa organisaatiossa testipenkkiin ja sitä on verrattu olemassa olevaan ratkaisuun hyvin tuloksin. Olen saanut käydä monessa näissä organisaatioissa keskusteluja asiantuntijoiden kanssa Hyper-V:n testaamisesta ja tuloksista. Useasti käyttöönottoon liittyvät kysymykset ovat olleet varsin samanlaisia ja käsitelleet samoja osa-alueita. Tästä heräsi ajatus tuottaa syksyn aikana sarja Blogikirjoituksia ja niihin liittyviä Technet TV lähetyksiä joissa käsitellään näitä alueita. Sarjassa on seuraavat neljä osaa:

Microsoft Hyper-V: Käyttöönotossa huomioitavat asiat ja parhaat käytännöt. Osa 1 Hyper-V verkot

Technet TV ja Technet IT Pro blogi 11.9.2013 klo 9.00

Microsoft Hyper-V: Käyttöönotossa huomioitavat asiat ja parhaat käytännöt. Osa 2 Hyper-V klusterointi ja korkea käytettävyys

Technet TV ja Technet IT Pro blogi 25.10.2013 klo 9.00

Microsoft Hyper-V: Käyttöönotossa huomioitavat asiat ja parhaat käytännöt. Osa 3 Hyper-V verkon virtualisointi

Technet TV ja Technet IT Pro blogi 22.11.2013 klo 9.00

Microsoft Hyper-V: Käyttöönotossa huomioitavat asiat ja parhaat käytännöt. Osa 4 Azure Pack laajennus Hyper-V alustaan.

Technet TV ja Technet IT Pro blogi 11.12.2013 klo 9.00

Nämä blogikirjoitukset ja niihin liittyvät Technet TV lähetykset tuovat konkreettista tietoja ja parhaita käytäntöjä rakennettaessa korkean käytettävyyden ns. "Private Cloud" kokonaisuutta josta toivon että saisit vinkkejä ja hyötyä myös omassa käyttöönotossasi. Linkit Technet TV lähetyksiin tullaan päivittämään Technet TV sivustolle lähipäivinä. Sivusto löytyy osoitteesta: http://www.microsoft.com/finland/technet/technettv/ Tervetuloa mukaan!

Comments (0)

Skip to main content