Panun vieraskynä: System Center 2012 ja ohjelmistojakelun iso muutos


kuva_spkr_panu_saukko

Panu Saukko, ProTrainIT Oy

Panu Saukko toimii ProTrainIT Oy:ssä konsulttina ja kouluttajana. Pääosaamisalueena on Microsoftin System Center -tuotteet. Hän on ollut Microsoftin sertifioitu kouluttaja (MCT) vuodesta -95 ja Most Valuable Professional (MVP) vuodesta -05 saakka.

Kohteena käyttäjät

ConfigMgr 2007 tai sen edeltäjät SMS 2003/2.0/1.x ovat aina sisältäneet tavan asentaa ohjelmistoja. Tarkemmin sanottuna tuotteiden avulla on voinut ajaa halutun komennon halutuilla koneilla/käyttäjätunnuksilla haluttuna kellonaikana. Lisäksi keskitetysti nähdään, miten komennon ajo on onnistunut kohdistetuissa työasemissa/käyttäjillä.

Ohjelmistojakelu ei siis ole juurinkaan ymmärtänyt yhtään mitään asennettavasta ohjelmasta: jos vaikkapa koneessa on ollut kyseinen ohjelmisto jo asennettuna, ohjelma asennetaan uudelleen, ellei kohdejoukoksi ole valittu vain niitä koneita, joista ohjelma puuttuu tai ohjelman komento on sen verran älykäs, ettei yritän ohjelman uudelleenasennusta.

Teoriasta käytäntöön

Vaikka teoriassa käyttäjille kohdistuva jakelu on ollut mahdollista, harvat organisaatiot ovat hyödyntäneet kyseistä toimintoa. Yksi tärkeä syy vähäiseen hyödyntämiseen on ollut se, että käyttäjäkohtainen asennus asentaa ohjelman kaikkiin koneisiin, mihin käyttäjä loggautuu. Jos käyttäjä poikkeustilanteessa joutuu loggautumaan johonkin koneeseen yhden kerran, niin kyseiseen koneeseen tulee kyseinen sovellus. Tällainen turha asennus tuhlaa ohjelman lisenssejä sekä aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta työasemalle, verkkoon ja palvelimelle.

Lisäksi viime aikoina on tullut useita eri tapoja, miten käyttäjä voi ajaa ohjelmaa. Käyttäjän koneella voi olla ohjelmasta tavallinen MSI-asennus koneellansa, virtuaalinen App-V versio sovelluksesta tai ohjelmaa ajetaan Terminal Server –palvelimelta. Samasta ohjelmaversiosta voi siis olla useita asennustapoja eri tilanteissa.

Uusi tapa kohderyhmä - käyttäjät

ConfigMgr 2012 sisältää täysin uuden tavan asentaa ohjelmistoja käyttäjille tai koneille. Microsoft siis ensimmäistä kertaa SMS 1.0 julkistuksen jälkeen muuttaa ohjelmistojakelun syvintä olemusta. Peruslähtökohtana on tarjota nimenomaan ohjelmistojen asennus, eikä siis tarjota vain asennuskomennon suoritusta. Näin ollen ConfigMgr pitää tarkemmin ymmärtää asennettavaa sovellusta:

- mikä versio on kyseessä? Korvaako kyseinen versio jonkin vanhemman version?
- miten ohjelma asennetaan eri tilanteissa? MSI-pohjainen asennus? App-V? Terminal Serverin kautta?
- mistä tunnistetaan, että ohjelma on asennettu koneeseen?
- mitä vaatimuksia ohjelmalla on? Pitääkö ensin asentaa joku toinen sovellus? Pitääkö käyttöjärjestelmän olla tiettyä tasoa? Minkälaista rautaa ohjelma vaatii?

Uusia vaihtoehtoja asennuksen ajoittamiseen

Uudessa ohjelmistojakelutavassa on myös mahdollisuus tarjota käyttäjälle enemmän vaihtoehtoja asennuksen ajoittamiseen käyttäjän kannalta sopivampaan ajankohtaan. Lisäksi voidaan vaatii ylläpitäjän lupa, ennen kuin vapaaehtoisen sovelluksen asennus käynnistetään.

Myös muita muutoksia

Vaikka Microsoft haluaa korostaa uudesta ohjelmistojakelusta sen käyttäjälähtöistä lähestymistapaa, uusi jakelutapa tarjoaa paljon parannuksia myös konekohtaiseen jakeluun.

ConfigMgrin ylläpitäjää kiinnostaa varmaan uudistetut tavat, joilla asennuspakettien sisältö levitetään organisaation eri jakelupisteisiin. Tähän toimintoon on tullut useita parannuksia.

Esitys avaa tarkemmin tämän uuden ohjelmistojakelutavan yksityiskohtia käytännön esimerkkien avulla.

Tule kuulemaan lisää

Panu puhuu näistä ja muista Config Managerin juuri julkaistun 2012 esiversion uusista asioista TechDays puheenvuoroissaan, perjantaina 1.4.2011 salissa 209, kello 9:00 ja 15:50.

image

Lataa TechDaysin esitysten käsiohjelma tästä linkistä.


Comments (0)

Skip to main content