TecNet TV: IE6 käytössä, miten eteenpäin? – osallistu suoraan lähetykseen 16.9. klo 09:00 – 12:00


 


 


Internet Explorer 6 on edelleen laajalti käytössä, vaikka selain on suunniteltu ja toteutettu vuosina 2000-2001. Lähes kahdeksan vuotta vanha selain on rasite sivustojen tekijöille, jotka joutuvat tekemään eri version sivustaan näin vanhaa selainta varten. Toisaalta useilla yrityksillä ja organisaatioilla on käytössä järjestelmiä, jotka käyttävät vuosituhannen vaihteen teknologioita ja sitovat ympäristön vanhentuneeseen selainteknologiaan, eikä järjestelmien päivittäminen ole taloudellisesti mielekästä. Käyttäjien työskentely ei saisi mutkistua, eikä ympäristön ylläpito mutkistua. Mikä neuvoksi?


 


Tervetuloa katsomaan suoraa lähetystä  Keilarannasta keskiviikkona 16.9. klo  9:00 - 12:00  Ilmoittaudu suoraan lähetykseen tästä linkistä


 


Puhujina Juhani Vuorio ja Janne Pohjala Microsoftilta


 


09:00-09:50      Mikä ongelma on ja mitä ratkaisuja siihen on?


 


-              Mikä on IE6 ja mitä se tukee?


-              Mistä ongelma muodostuu?


-              Millaisia ratkaisuvaihtoehtoja on?


o             Internet Explorer 8 –kaksi eri sivumoottoria yhdessä selaimessa


-              Kuinka siirtyä vaiheittain ajantasaisiin sivustostandardeihin IE8:n avulla


-              Sivujen kehittäminen toimimaan kaikilla selaimilla – standardit


-              Yhteensopivuustilojen hallinnan periaatteet


-              Q&A


 


10:00-10:50      Yhteensopivuustilojen hallinta


 


-              Mitkä ovat Internet Explorerin yhteensopivuustilat ja kuinka ne toimivat?


-              Millä tavoin niitä voi kontrolloida selaimen asetusten kautta


-              Miten voidaan sivustokohtaisesti ohjeistaa selaimelle suositeltava näyttötila?


-              Miten vaiheittainen siirtymä voidaan toteuttaa?


-              Muita huomioon otettavia seikkoja


 


11:00-11:50      IE8 asennuspaketin laadinta ja asetusten keskitetty hallinta


 


-              Kuinka laaditaan mukautettu IE8 asennuspaketti


-              Asennuksen automatisointi ja toteutus


-              Keskitetty asetusten hallinta


 Tervetuloa mukaan!


 


Tanja

Comments (0)

Skip to main content