IT-Riihi taltiointi – Infrariihi Oulu


Oulussa aiheinamme olivat turvallisuus, luotettavuus, webbipalvelut ja hallinta. Tutuistuimme verkon suojaamiseen NAP:illa (Network Access Protection), uuteen klusterointiin (myös virtuaalikoneilla), webbiserveriin ja PHP:hen, oletusasetusten jakoon työasemiin AD:lla (Group Policy Preferences) jota ei aiemmin voinut tehdä sekä uuteen Power Shell komentotulkkiin ja sillä tehtävään hallintaan ja skriptaamiseen.


Puhujina Oulun ”Infrariihessä” toimivat Mika Seitsonen FC Sovelto Oyj:stä ja Janne Pohjala Microsoft Oy:stä.


Katso  talleenteet täältä:


Tietoturva - Verkon ja tietokoneiden suojaaminen
http://itpro.fi/tallenteet/itpro/riihi/2008/oulu/1

 

Luotettavuus – Virtuaalikoneiden klusterointi
http://itpro.fi/tallenteet/itpro/riihi/2008/oulu/2

Webbipalvelut ja PHP 


 

Hallittavuus ja yhteenveto


 

-Tanja

Skip to main content