IT-Riihi taltiointi Jyväskylän "Infrariihestä"


Jyväskylässä järjestämässämme "Infrariihessä" tutustustuttiin mitä Windows Server 2008 tarjoaa, millaisia mahdollisuuksia saavutetaan 64 bittisyydellä ja millainen on Windows Server 2008:n hypervisor -ratkaisuun perustuva virtualisointi. Millainen on Windows Server Core -palvelin, joka tarjoaa minimiasennuksen erilaisia rooleja varten ja jossa ei ole mitään tähän tehtävään tarpeetonta, kuten esimerkiksi graafista käyttöliittymää. Tutustuimme myös Windows Server 2008:n etäsovelluksiin, joiden avulla voidaan julkaista sovellukset ikkunoina ilman työpöytää sekä sisäiseen verkkoon että Internetiin. PUhujina toimivat alan rautaiset ammattilaiset  Mika Seitsonen FC Sovelto Oyj:stä sekä  Janne Pohjala Microsoft Oy:stä.  


Toimipistepalvelimet ja arkkitehtuuri: http://itpro.fi/tallenteet/itpro/riihi/2008/jyvaskyla/1/index-lyhyt.html 


http://itpro.fi/tallenteet/itpro/riihi/2008/jyvaskyla/1/


Etäsovellukset http://itpro.fi/tallenteet/itpro/riihi/2008/jyvaskyla/2/


 Mihin ollaan menossa? Dynaaminen tietotekniikka http://itpro.fi/tallenteet/itpro/riihi/2008/jyvaskyla/3/


 


-Tanja  


 


 


Comments (0)

Skip to main content