Sovellusalustan optimointi


Pasi Mäkinen, Microsoft Oy:stä on kirjoittanut mielenkiintoisen ja hyödyllisen artikkelin sovellusalustan optimoinnista. Sovellusalusta siihen liittyvine käytäntöineen ja prosesseineen on isommassa organisaatiossa kokonaisuus, jonka kehittämisestä vastaaminen on haastavaa.


 


·         Miten varmistaa että liiketoiminnan tarvitsemat uudet ratkaisut ovat joustavasti ja kustannustehokkaasti toteutettavissa?


·         Onko sovellusalusta teknisesti ajan tasalla?


·         Miten sovellusten elinkaarta pitäisi tukea?


·         Onko käyttäjäkokemus huomioituna sovelluskehitysprosessissa?


 


Sovellusalusta on omia järjestelmiä toteuttavalle tai teettävälle organisaatiolle strateginen päätös. Sovellusalustan kehittämiseen kannattaa siis suhtautua suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Tässä dokumentissa esitellään malli sovellusalustan optimoinnille ja analysoidaan päätöksentekoon liittyvä näkökulmia.


 


Artikkeli löytyy osoitteesta http://itpro.fi/asiantuntijaryhmat/arkkitehtuuri/Dokumentit/Whitepaper_Sovellusalustan_optimointi_v1.0.pdf

Comments (0)

Skip to main content