Internet Explorer 7 automaattisena päivityksenä


Auttaakseen asiakkaitaan suojaamaan tietokoneensa entistäkin paremmin ja pitämään ohjelmansa ajan tasalla Microsoft julkaisee Internet Explorer 7:n tärkeänä päivityksenä, joka toimitetaan asiakkaille automaattisesti tai voidaan ladata Windows Update- ja Microsoft Update -sivustoista. Päivitys julkaistaan pian Internet Explorer 7:n julkistamisen jälkeen (arvioitu julkistamisajankohta on vuoden 2006 viimeinen neljännes). Internet Explorer 7 -päivitykseen ovat oikeutettuja aitojen Windows XP SP2- ja Windows Server 2003 SP1 -käyttöjärjestelmien käyttäjät.


Tämä asiakirja sisältää päivitysprosessin kuvauksen sekä ohjeet, joita noudattamalla organisaatiot voivat estää päivityksen asentamisen työntekijöidensä tietokoneisiin. Microsoft muokkaa tätä asiakirjaa, kun automaattisen jakelun aloittamispäivämäärästä on päätetty.


 


Automaattinen päivitysprosessi


Automaattinen päivitysprosessi sisältää ilmoituksen ja edellyttää, että käyttäjät valitsevat, asennetaanko Internet Explorer 7 vai ei. Vaiheet esitetään jäljempänä, ja tämän sivun alaosassa on vaiheista näyttökuvia.  


Automaattinen päivitystoiminto ilmoittaa Internet Explorer 7:stä vain käyttäjille, joilla on paikallinen järjestelmänvalvojan tili. Päivitystoiminto ilmoittaa kaikille käyttäjille (myös käyttäjille, jotka ovat määrittäneet päivitysten automaattisen lataamisen ja asentamisen), kun Internet Explorer 7 on ladattu ja on valmiina asennettavaksi. Ilmoitusta ei näytetä eikä asennusprosessi ala, ennen kuin paikallinen järjestelmänvalvoja kirjautuu tietokoneeseen. Käyttäjät, jotka eivät ole paikallisia järjestelmänvalvojia, eivät saa kehotusta asentaa päivitystä, vaan he jatkavat tietokoneisiinsa asennetun Internet Explorer -version käyttämistä.


Kun käyttäjä napsauttaa automaattisten päivitysten ilmoitusta, näkyviin tulee Tervetuloa-näyttö, joka sisältää tietoja Internet Explorer 7:n tärkeimmistä ominaisuuksista sekä kolme vaihtoehtoa: Asenna, Älä asenna ja Kysy myöhemmin.   


·     Jos käyttäjä valitsee Asenna-vaihtoehdon: Asennusprosessi alkaa. Windowsin aitous tarkistetaan, ja tietokone käynnistetään uudelleen. Internet Explorer 7:n asentaminen ei ohita käyttäjän oletusselainasetusta, ja käyttäjän kotisivu, suosikit, etsintäasetukset ja yhteensopivat työkalurivit siirretään uuteen versioon. Uudet ominaisuudet ja muutokset esittelevä esittely käynnistyy käyttäjän käynnistäessä Internet Explorer 7:n ensimmäisen kerran.


·     Jos käyttäjä valitsee Älä asenna -vaihtoehdon: Kehotusta asentaa Internet Explorer 7 ei näytetä uudelleen, mutta tietokoneiden paikalliset järjestelmänvalvojat voivat milloin tahansa asentaa Internet Explorer 7:n valinnaisena päivityksenä Windows Update- ja Microsoft Update -sivustoista tai Microsoft Download Centeristä. 


·     Jos käyttäjä valitsee Kysy myöhemmin: Asennus ei jatku, mutta automaattinen päivitystoiminto toistaa saman ilmoitusprosessin (ilmoitus ja Tervetuloa-näyttö) noin 24 tunnin kuluessa.


 


Internet Explorer 7 korvaa käyttäjän tietokoneen sisältämän Internet Explorer 6:n. Internet Explorer 6:n voi kuitenkin palauttaa käyttöön poistamalla Internet Explorer 7:n asennuksen Windowsin Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnon avulla. 


 


Automaattisen asentamisen estäminen


Microsoft suosittelee, että automaattisia päivityksiä käyttävät organisaatiot, jotka eivät halua sallia Internet Explorer 7:n asentamista työntekijöidensä tietokoneisiin automaattisesti, estävät asentamisen noudattamalla yhtä tai useaa seuraavista vaiheista:


 


1.    Lataa ja ota käyttöön Internet Explorer 7:n asennuksenestotyökalut. Vanhenemattomat asennuksenestotyökalut (Blocker Toolkit, ladattavissa Microsoft Download Centeristä) sisältävät ryhmäkäytäntömallin ja komentosarjan sellaisen rekisteriavaimen määrittämistä varten, joka estää Internet Explorer 7:n asentamisen sekä automaattisesti että Windows Update- tai Microsoft Update -sivustosta ladattavana tärkeänä päivityksenä. (Huomautus: Asennuksenestotyökalut eivät estä paikallisia järjestelmänvalvojia asentamasta Internet Explorer 7:ää manuaalisesti esimerkiksi ulkoiselta tietovälineeltä tai Microsoft Download Centeristä.)


2.    Ota käyttöön päivitysten hallintaratkaisu, jonka avulla voit hallita verkkosi tietokoneisiin asennettavia päivityksiä. Microsoftin päivitysten hallintatuotteita ovat ilmainen Windows Server Update Services ja monipuolisemmat ominaisuudet sisältävä Systems Management Server 2003. Päivitysten hallintaratkaisua käyttävien IT-järjestelmänvalvojien tulee hallita Internet Explorer 7:n jakelua asennuksenestotyökalujen asemesta hallintaratkaisun ominaisuuksien avulla.


3.    Poista käyttäjiltä mahdollisuus toimia tietokoneidensa paikallisina järjestelmänvalvojina. Käyttäjät, jotka eivät ole paikallisia järjestelmänvalvojia, eivät saa päivitystä automaattisesti, ja heiltä voidaan evätä oikeus asentaa Internet Explorer 7 (tai mikä tahansa muu sovellus) manuaalisesti. (Napsauttamalla tätä saat lisätietoja käyttäjätilien hallinnasta.)


4.    Kehota käyttäjiä hylkäämään Internet Explorer 7 -asennus, kun automaattinen päivitystoiminto ilmoittaa sen olevan valmiina. Jos mikään edellisistä tavoista ei ole mahdollinen organisaatiossasi, kehota käyttäjiä valitsemaan Älä asenna -vaihtoehto Internet Explorer 7:n Tervetuloa-näytössä. Ilmoituksesta ei aiheudu käyttäjille toimia, ja kaikki käyttäjät voivat valita, että päivitystä ei asenneta.


 


Muita Internet Explorer 7 -resursseja, kuten Readiness Toolkit, tekninen yleiskatsaus, yksityiskohtaiset ominaisuustiedot sekä Internet Explorer 7:n beeta 3 -versio, voi ladata tuotesivustosta.


 


Näyttökuvia automaattisesta päivitystoiminnosta


Seuraavassa on kuvia ilmoitusprosessista:


 


 


Huomautus: Tervetuloa-näyttö on luonnosvaiheessa, joten oikeus muutoksiin pidätetään. 


 


Aiheeseen liittyviä linkkejä


Internet Explorer 7 -resurssit


 


·          Ladattava Internet Explorer 7 Blocker Toolkit -työkalu


·          Internet Explorer 7 Blocker Toolkitin kysymykset ja vastaukset


·          Internet Explorerin tuotesivusto


·          Internet Explorer Developer Center


·          Readiness Toolkit kehittäjiä, testaajia ja muita IT-asiantuntijoita varten 


 


 

Comments (0)

Skip to main content