SharePoint Server 2010 Augustus cumulatieve update gereleased


 

SharePoint 2010 kan nu worden ge-update naar het meest recente Patchlevel met de “August 2010” cumulatieve update.

MSF2010:

2553050 The full server package for Microsoft SharePoint Foundation 2010 (het KnowledgeBase artikel is mogelijk nog niet beschikbaar. Zoals gebruikelijk kan het publiceren een aantal dagen vertraging oplopen door vereiste publicatie processen).
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;2553050

Download link SharePoint Foundation 2010 August 2011 CU:
http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=2553050&kbln=en-us

SPS2010:

2553048 The full server package for SharePoint Server 2010 (het KnowledgeBase artikel is mogelijk nog niet beschikbaar. Zoals gebruikelijk kan het publiceren een aantal dagen vertraging oplopen door vereiste publicatie processen).
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;2553048

Download link SharePoint Server 2010 August 2011 CU:
http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=2553048&kbln=en-us

TIP: Het cumulatieve Update pakket voor SharePoint 2010 Server (SPS2010) bevat tevens alle updates voor SharePoint 2010 Foundation (MSF2010). Het is dus niet langer nodig beide updates te downloaden en te installeren – De Cumulatieve Update voor SharePoint Server 2010 zal ook Microsoft SharePoint Foundation 2010 bijwerken.

Additionele informatie omtrent het downloaden en installeren van Microsoft Office SharePoint 2010 updates (Engelstalig):

SharePoint Server 2010 (Engelstalig):

SharePoint Foundation 2010 (Engelstalig):

Na het installeren van de updates is het belangrijk om de SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard uit te voeren. Dit kan zowel vanuit het Start Menu worden gestart als vanaf een command: “psconfig –cmd upgrade –inplace b2b -wait”. Deze moeten op alle servers worden toegepast binnen de farm waarop SharePoint staat geïnstalleerd.

Comments (0)

Skip to main content