Expression Web 4 crash tijdens het opstarten (Splash screen)


Sommige gebruikers ervaren het probleem dat Expression Web 4 hangt tijdens het opstarten – en dan met name tijdens de Spash Screen.

Details van de foutmelding bevatten

Event ID 1023:

Application: ExpressionWeb.exe Framework Version: v4.0.30319 Description: The process was terminated due to an internal error in the .NET Runtime at IP 6F7775FD (6F5F0000) with exit code 80131506.

Indien Kapersky Internet Security 2010 of Kapersky Anti-Virus 2010 is geinstalleerd op dezelfde machine, lees dan verder; hoogstwaarschijnlijk is het probleem dan opgelost.

Kapersky

Schakel de volgende optie uit in Kapersky

Deze methode is effectief, maar geeft tevens het risico omdat Internet Explorer niet langer door Kapersky word gecontroleerd.
 
"Block the dangerous script in Microsoft Internet Explorer" 

Add-ins

Probeer de add-ins die met Expression web worden geleverd te verwijderen of een andere plek te geven. Deze zijn te vinden in de volgende directory, als er tijdens de installatie geen ander installatie-map is gekozen:
C:\Program Files\Microsoft Expression\Web 4\en\Extensions

Verplaats de inhoud ervan naar een andere locatie en probeer vervolgens Expression Web te herstarten.

Jscript.dll

Indien het bovenstaande niet werkt, kunt u proberen JScript.dll opnieuw te registreren:

1.  Sluit Expression Web en open een command prompt als Administrator.

2.  Typ regsvr32 %windir%\syswow64\jscript.dll (voor 64-bit machines) of regsvr32 %windir%\system32\jscript.dll (voor 32-bit machines).

3.  Herstart Expression Web.

 

Op de Expression forum (Engelstalig) is een artikel gaande waarin dit probleem word bijgehouden. Kijk voor de meest recente ontwikkelingen op:

http://social.expression.microsoft.com/Forums/en-US/web/thread/477a559f-4f9e-4f36-809b-3a647ae4cff7

Comments (0)

Skip to main content