Expression Web 4 crash tijdens het opstarten (Splash screen)

Sommige gebruikers ervaren het probleem dat Expression Web 4 hangt tijdens het opstarten – en dan met name tijdens de Spash Screen. Details van de foutmelding bevatten Event ID 1023: Application: ExpressionWeb.exe Framework Version: v4.0.30319 Description: The process was terminated due to an internal error in the .NET Runtime at IP 6F7775FD (6F5F0000) with exit…

0