SharePoint 2010 installeren op Windows Vista of Windows 7


Met de komst van SharePoint 2010, hebben developers nu de mogelijkheid SharePoint 2010 op een client OS te installeren. In dit artikel bespreken we de mogelijkheid om SharePoint 2010 op Windows 7 te installeren. Echter kan SharePoint 2010 (SharePoint Server als SharePoint Foundation) naast Windows 7, worden geïnstalleerd op Windows Vista SP1 of SP2 x64 Professional of hoger, Windows Server 2008 SP 2 x64 of Windows Server 2008 R2 x64.

Voor de officiële procedure is een [Engelstalige] MSDN artikel beschikbaar, zie: Setting up the Development Environment for SharePoint Server.

Deze post betreft een ‘stand-alone’ installatie, hetgeen handig is voor de mensen zonder volledige versie van SQL Server. Uiteraard bestaat de mogelijkheid de volledige SQL versie te installeren (bijvoorbeeld SQL 2008 Developer Editie voor de ontwikkelaar). In dat geval dient dient “Server Farm” geselecteerd te worden als installatieoptie voor  SharePoint – echter gaan we hier niet dieper op in in deze post.

OS & Hardware aanbevelingen:

 • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate 64-bit (zal niet werken op Home Premium 64-bit of enig ander 32-bit platform)
 • 4 GB of RAM voor SharePoint Foundation, en 6 - 8 GB RAM voor SharePoint Server 2010.
 • Recente Dual core of Quad core CPU.
 • Virtuele omgeving - Hyper-V of VMWare. Virtual PC bied geen support voor 64-bit guests.

Beperkingen en mogelijke problemen:

Zie alle details in de volgende blog:

http://blogs.msdn.com/b/sharepointdeveloperdocs/archive/2009/11/20/sharepoint-2010-beta-release-known-issues.aspx

 

Installatie procedure

1). Voorbereiden en configureren van de SharePoint 2010 installatie
 • Kopieer of extract alle bestanden naar een lokale map op de client, bijvoorbeeld SharePointFiles.

Voor SharePoint Foundation: c:\SharePointFiles\SharePoint /extract:c:\SharePointFiles

Voor SharePoint Server 2010:
c:\SharePointFiles\OfficeServer /extract:c:\SharePointFiles

 • Open het confix.xml installatie configuratie bestand. Deze is te vinden in de volgende map:
  c:\SharePointFiles\files\Setup\config.xml
 • Voeg de volgende zin toe aan de <Configuration> sectie hoofdlettergevoelig!):

  &lt;Setting Id="AllowWindowsClientInstall" Value="True"/&gt;

 • Sluit config.xml en bewaar de wijzigingen.
2). Installatie van updates & Pre-requisites:

De volgende installaties zijn vereist om SharePoint 2010 te kunnen installeren op de Windows Vista / Windows 7 client. Bij SharePoint 2010 zit een tool (PrerequisiteInstaller.exe) om automatisch alle benodigdheden voor de installatie te detecteren en te installeren. Deze tool is niet geschikt voor installaties op Windows Vista of Windows 7. PrerequisiteInstaller.exe werkt alleen op Windows Server 2008 SP2 x64 of Windows Server 2008 R2 x64.

3). Windows 7 Features configureren

Voer de volgende opdracht uit vanaf de opdrachtprompt:

start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-RequestFiltering;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;WCF-HTTP-Activation;WCF-NonHTTP-Activation

4). Herstart de computer

Dit om er zeker van de zijn dat alle (systeem)bestanden bijwerkt zijn en de wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.

5). Installeer SharePoint 2010

Start de volgende opdracht vanaf een command prompt:

c:\SharePointFiles\Setup.exe

 • Bij het installeren van Microsoft Office SharePoint Server 2010 dient u een product key op te geven voordat de installatie voortgezet kan worden.
 • Voor zowel Microsoft Office SharePoint Server 2010 and Microsoft SharePoint Foundation 2010; Accepteer de voorwaarden indien u daarmee akkoord gaat.
 • In dit artikel gaan we uit van een ‘Standalone’ installatie. Echter indien de installatie van SQL Server gewenst is (zoals besproken in het begin van de blog), kies dan voor ‘Server Farm’.
 • Nadat de installatie is voltooid krijgt u de vraag de SharePoint Configuration Wizard uit te voeren. Voer deze uit.
 • Als deze wizard is voltooid kunt u gebruik maken van SharePoint 2010 door te gaan naar http://COMPUTERNAAM, en Central Administration is beschikbaar via het Start menu.  
Comments (1)

 1. Very good content, congratulations.

Skip to main content