“The page took too long to save” bij het opslaan van wijzigingen in de Content Editor.


Bij het maken van aanpassingen in de Content Editior, kan het opslaan (in Internet Explorer) enige tijd in beslag nemen waarna de volgende melding verschijnt:

“Are you sure you want to navigate away from this page?

The page took too long to save. You can click “Cancel”, and then try to save the page again. If you click “OK”, you might lose unsaved data.

Press OK to continue, or Cancel to stay on the current page”

image 

 

Dit probleem is gefixed in de WSS / MOSS 2007 April 2009 cumulatieve update. Indien u ervoor kiest om het probleem te verhelpen d.m.v. de update, installeer dan de meest recente update.

Voor de juiste voorbereidingen om uw omgeving te updaten, kunt u terecht bij de onderstaande sites:

Deploy software updates for Windows SharePoint Services 3.0
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc288269(office.12).aspx

Deploy software updates for Office SharePoint Server 2007
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc263467(office.12).aspx

Een andere workaround om deze melding te voorkomen is het uitschakelen van de ‘Native XMLHTTP support’ instelling in Internet Explorer.

image

Comments (1)

  1. Robin says:

    Precies wat ik nodig had!

Skip to main content