Kom hele vejen rundt om sikkerhed og rettigheder med Enterprise Mobility Suite


Med Enterprise Mobility Suite samler Microsoft for første gang tre rigtig gode cloudbaserede værktøjer i én pakke, så man let kan sikre virksomhedens dataintegritet, automatisere nulstilling af passwords, implementere AD-baserede gruppepolitikker og meget, meget mere. Med introduktionsprisen sparer man over 30 pct. af, hvad det hidtil har kostet at abonnere på værktøjerne hver især.

Hidtil har man skullet ty til en række forskellige produkter for at bevare overblikket over virksomhedens mobile enheder og sikre korrekt rettighedsbaseret tilgang til tjenester og dokumenter. Men med Enterprise Mobility Suite samler Microsoft for første gang tre rigtig gode cloudbaserede værktøjer i én pakke, så man let kan sikre virksomhedens dataintegritet.

Enterprise Mobility Suite består af: Azure Active Directory Premium, Windows Intune og Azure Rights Management Services og letter i betydelig grad administration, brugerstyring og rapportering af, hvordan virksomhedens cloudtjenester anvendes. Desuden gør suiten det nemmere at identificere og håndtere eventuelle sikkerhedsproblemer forbundet med adgang fra eksemplvis komprimitterede eller usikre enheder.

Introduktionsprisen på blot 7,50 US dollar pr. bruger pr. måned gælder frem til ultimo juni og svarer i runde tal til en  besparelse på over 30 pct. sammenlignet med den pris, man hidtil har skullet betale ved at abonnere på tjenesterne enkeltvis.

 

Identitets- og adgangsstyring i skyen

Azure Active Directory Premium bygger oven på den almindeligt udbredte Azure AD, som gør det nemt at etablere sikker og rettighedsbaseret single sign-on til såvel Office 365 og  Dynamics CRM m.v. samt til mere end 1.200 andre webtjenester som f.eks. Google Apps, Salesforce.com, Box og mange flere . På den måde kan man implementere gruppepolitikker samt uddelegere ansvar for administration af muligheder og medlemsskab for grupper. Det giver f.eks. mulighed for at give marketing-ansatte målrettet adgang til virksomhedens sociale medieprofiler – mens sælgere f.eks. nemt får adgang til CRM og kreditvurderingsværktøjer etc.

Desuden gør Azure AD Premium det nemt for IT-afdelingen at automatisere multifaktor-baseret autentificering samt selvbetjent nulstilling af medarbejdernes adgangskoder til pc’er, virksomhedskritiske systemer og tjenester. Det gør brugerne langt mere selvhjulpne, mens IT-afdelingen får frigivet tid og ressourcer til andre og mere produktive tiltag – vel at mærke uden behov for at installere ekstra software. Samtidig gør Azure AD Premium det muligt at tilpasse og brande adgang til virksomhedens browserbaserede Office 365-grænseflade.

 

Styring af mobile enheder

Windows Intune er et effektivt og letanvendeligt cloudbaseret værktøj, der gør det muligt at sætte overblik, opdatering og administrationen af virksomhedens netværksopkoblede enheder i system. Uanset om enhederne er koblet til virksomhedens lokalnetværk eller ej – og uanset om de er baseret på Windows, Windows RT, Windows Phone 8, Apple iOS eller Google Android.

 

Beskyt dine data

Azure Rights Management Services gør det nemt at definere præcis, hvem der skal have adgang til hhv. at se og rette i dokumenter, uanset om det befinder sig på en pc, mobil enhed eller en mail. Det minimerer risikoen for, at man ad vanvare kommer til at sprede informationer og sikrer informationernes integritet og fortrolighed.  Det er desuden muligt at implementere logning af, hvem der har åbnet eller ændret i dokumentet. Azure Rights Management Services understøtter i dag tillige forbindelse til on-premise Exchange, SharePoint og Windows Server-installationer.

Læs mere om Enterprise Mobility Suite her.

Comments (0)

Skip to main content