Medarbejdernes magt betyder nye tider for CIO’er


Tiden er forbi, hvor it-afdelingen havde den fulde kontrol over, hvilke telefoner og pc’er medarbejderne måtte benytte. Tiden er også løbet fra de dikterende retningslinjer for, hvilke programmer brugerne kan og må installere på pc’en. Fordi brugeren nu har langt større valgfrihed, skal it-afdelingen servicere en væsentligt bredere vifte af digitale arbejdsredskaber. 

Brugen og produktionen af data har ændret sig markant. Derfor må virksomhedens CIO opgive de traditionelle rutiner og tænke i nye baner.  I dag handler det om at tilpasse virksomhedens teknologi til medarbejdernes behov – ikke omvendt! Midlet, og en del af it-strategien, kan derfor være virtualisering.

”It er blevet en service frem for et værktøj. Al data skal gnidningsfrit kunne håndteres fra et hav af forskellige devices. Midlet til at imødekomme de nye behov er Desktop Virtualisering. It-afdelingen skal stadig administrere medarbejdernes it-enheder, men it-afdelingen må ikke begrænse brugernes behov for at være fleksible. Desktop Virtualisering handler blandt andet om at kunne tilbyde det rigtige set up til hver enkelt medarbejder,” siger Claus Pedersen, Product Marketing Manager i Microsoft Danmark.

Det ultrafleksible arbejdsmarked

Forbrugerisme eller consumerization betyder, at medarbejderne ønsker adgang til virksomhedens data og programmer via de enheder, som medarbejderen selv har valgt at bruge. Det har vi tidligere beskrevet i Essens-artikler om Fremtidens Arbejdsplads.

Med værktøjer som Desktop Virtualisering vil virksomheder kunne håndtere de stigende krav fra medarbejderne væsentligt bedre. Det kan HR-afdelingen efterfølgende bruge for at differentiere virksomheden i forhold til konkurrenter. Det er derfor ikke usandsynligt, at it- og HR-afdelingerne vil udbygge det naturlige samarbejde.

”Væksten i smartphones og tablets betyder, at behovet for at tilpasse virksomhedens it-strategi kun vil stige fremover. Virtualisering bliver en succes, når løsningen kan simplificere styringen af kompleksiteten, som findes i virksomhedens forskellige systemer – fra konkrete platforme og teknologier til samarbejdsformer og organisation,” fortæller Claus Pedersen.

Virtualisering er mere end teknologi

Det nye arbejdsliv betyder, at brugerne ønsker stor frihed til selv at vælge de devices og programmer, som kan gøre dem mest effektive – og det er også i virksomhedens interesse. Derimod er det de færreste organisationer, som giver deres medarbejdere tre eller fire forskellige devices - eller for den sags skyld sætter administration op til at supportere enhver enhed. Det er der ganske enkelt ikke ressourcer til. Derfor bruger medarbejderne i højere grad deres egne digitale arbejdsredskaber, og det er en udfordring for CIO’en.

Midlet og en del af it-strategien for at imødegå og understøtte consumerization-tendensen er derfor virtualisering. Det er ikke et spørgsmål om at spare penge på kort sigt, men det handler om de langsigtede fordele for organisationen. Den helt store udfordring er at skabe intelligente automatiseringer i it-afdelingen, og det er præcis, hvad virtualisering af infrastrukturen kan hjælpe it-afdelingen med.

Lavere omkostninger, større sikkerhed

Set fra CIO’ens optik vil en større grad af automatisering sikre, at infrastrukturen tilpasses de nye krav fra forbrugerne. I en hosted desktop virtualisering ligger for eksempel profiler, data og programmer på servere i et datacenter. Det er derfor nemmere at skabe fysisk sikkerhed. Derudover kan it-afdelingen samtidig og fra centralt hold løbende vedligeholde og opgradere systemerne.

”Desktop virtualisering giver lavere omkostninger og et højere sikkerhedsniveau. Brugerne får samtidig en lettere adgang til virksomhedens data fra præcis det digitale arbejdsredskab, de ønsker. Ved at give medarbejderne større frihed får virksomheden mere tilfredse medarbejdere og højere produktivitet,” slutter Claus Pedersen.

Hvis du vil vide mere om Desktop Virtualisering

Du kan kontakte Peter Walsted, Datacenter / Private Cloud Solution Specialist på mobil 51 57 82 56 eller peter.walsted@microsoft.com og høre mere om, hvordan din organisation kommer udfordringen med consumerization i forkøbet med Desktop Virtualisering.

Comments (0)

Skip to main content