It-chefen er nøglen til bedre Business Intelligence


Business Intelligence er blevet meget nemmere

Mange danske virksomheder opruster lige nu kraftigt på Business Intelligence (BI). Det er en vigtig konkurrenceparameter for, hvordan virksomheden klarer sig. Jo bedre man udnytter viden i organisationen, jo bedre klarer man sig på markedet. Og at få det fulde udbytte af BI kræver en CIO, der kan få alle i virksomheden til at bruge det.

Ifølge en ny dansk undersøgelse gennemført af Microsoft mener 72 procent af de adspurgte virksomheder, at BI direkte er med til at øge kvaliteten af den enkelte medarbejders beslutninger. 66 procent mener, at BI er af stor betydning for at kunne øge virksomhedens konkurrenceevne.

Men nogle virksomheder føler, at de står over for udfordringer med manglende økonomiske ressourcer og begrænsede brugerkompetencer hos medarbejderne. Ifølge Mads Kjærsgaard, Business Intelligence afdelingschef i Microsoft, bør disse udfordringer dog ikke være årsag til bekymring.

Moderne BI-værktøjer er meget brugervenlige

“Der er sket kvantespring inden for BI de sidste par år, og det er i dag en skrøne, at BI er dyrt og svært. Der er sket en drastisk udviskning af de traditionelle skel mellem dem, der bygger BI-rapporter, og dem, der forbruger disse. I dag er det muligt for den enkelte medarbejder både at producere og forbruge de enkelte BI-rapporter. Dette skyldes, at BI-værktøjerne er blevet meget mere brugervenlige. Et eksempel herpå er Microsoft PowerPivot for Excel, hvor den enkelte medarbejder bruger det værktøj, vedkommende i forvejen arbejder i, til let og fleksibelt at analysere på meget store datasæt, lave og dele relevante rapporter og træffe bedre beslutninger,” siger Mads Kjærsgaard.

Kendskabet til medarbejdernes arbejdsgange og daglige brug af it er vigtige at tænke ind i strategien, for det er her, medarbejderne skal tage BI til sig, hvis det skal blive en succes.

It-chefen har hovedrollen

”Succesfuld Business Intelligence handler om at få hele organisationen med – og dermed ”demokratisere” adgangen til BI. Det kræver en klar BI-strategi og en forretningsorienteret CIO, der går forrest med den. CIO’en har en afgørende rolle i at sikre, at organisationen får det bedste ud af begge verdener: På den ene side agilitet og øget selvbetjening i forretningen og på den anden side mere effektiv it-styring og kontrol i forhold til data governance, datakvalitet og styring af sikkerhed,” fortæller Mads Kjærsgaard.

Virksomhedens CIO skal sørge for, at medarbejderne ved, hvor nemt det er at bruge data til at træffe bedre beslutninger, uden at de behøver forstå teknikken bag. CIO’en skal vise, at det er nemt og enkelt at samle virksomhedens data på tværs af datakilder som tekst, web, regneark og databaser samt styre og kontrollere brugen effektivt. Et eksempel på det er Microsofts BI-løsning, der er baseret på SQL Server, SharePoint og Excel. Ofte findes netop disse applikationer allerede i virksomheden, og det eneste, det kræver for at kunne få visualiseret den data, de genererer, er det gratis tilføjelsesprogram PowerPivot, der kører i Excel 2010.

BI er demokratisering af data

Med BI brugt på alle niveauer i organisationen demokratiseres virksomhedens data. It-afdelingens opgave bliver mere strategisk og får et større fokus på at understøtte forretningen bedst muligt. Det betyder, at tiden skal bruges på udvikling, styring og sikring af de data, der ligger til grund for BI-værktøjet.

“Vi står i dag over for et paradoks. På den ene side er BI mere vigtigt end nogensinde for virksomhedens konkurrenceevne, og på den anden side har mindre end 30 procent af vidensmedarbejderne i dag den adgang til information, som de har behov for. Som CIO bliver det derfor fremadrettet afgørende at sikre, at medarbejderne har de rette muligheder for let at kunne dele, udforske og håndtere alle relevante aspekter af deres forretning og sikre, at den brede brug af BI sker på en omkostningseffektiv måde,” siger Mads Kjærsgaard.

En mere vidende virksomhed

Moderne Business Intelligence handler altså om at bruge de data, der allerede er til rådighed i virksomheden. Men for at virksomheden kan få sin egen krystalkugle og en reel mulighed for at forudsige fremtiden med BI, kræver det en CIO, der kan få alle i organisationen med.

Det første skridt for CIO’en er derfor at vise ledelsen og medarbejderne, at BI er et naturligt værktøj, der gør virksomheden mere vidende og beslutningskompetent. Faktorer, der i sidste ende betyder, at virksomheden står stærkere i markedet.

Hvis du vil vide mere om Business Intelligence og Microsoft PowerPivot for Excel

Kontakt Mads Kjærsgaard, Business Intelligence afdelingschef i Microsoft, på madskj@microsoft.com eller 5157 8058.

Comments (0)

Skip to main content