Ny luft til Siemens Wind Powers datahåndtering


Aktiv er godt. Proaktiv er bedre. Det er konklusionen hos Siemens Wind Power, når det gælder dataopsamling fra vindmøller placeret overalt på kloden. En utraditionel brug af BI tilførte vedvarende, ny energi til virksomhedens fremadrettede produktudvikling via intelligent indsamling og analyse af enorme mængder data fra vindmøller, der produceres opstilles, driftes og serviceres for globale kunder. Samtidig har nem rapportering givet serviceforretningen lynhurtig adgang til at se sundhedstilstanden på den enkelte vindmølle. Det sikrer proaktiv risikoafdækning for kunderne. Resultatet er styrket konkurrenceevne, innovation, et effektivitetsløft på flere hundrede procent, og endnu bedre kundeservice. 

Komplekse og store mængder data krævede nye arbejdsprocesser

Vindmøllevirksomheden Siemens Wind Power i Brande hed tidligere Bonus Energy. Som en del af Siemens koncernen har den i dag omkring 7.000 medarbejdere, der står bag de innovative vindmølleteknologier, der har bragt virksomheden helt frem i det globale førerfelt. Det hele styres fra det danske hovedkvarter i Brande - blandt andet på basis af opsamlede data fra tusindvis af vindmøller over hele verden. Hver enkelt af de tusindvis af opstillede vindmøller verden over indeholder teknologi, der dagligt leverer enorme mængder driftsdata, der er særdeles værdifulde set i udviklings- forecast og serviceperspektiv. Eksempelvis data om fejl, måleværdier, tællerværdier, information om det elektriske net og meteorologiske forhold. Derfor var det alfa og omega for virksomheden at gøre det enkelt og effektivt at opsamle og analysere disse driftsdata, der tidligere foregik via særdeles tidskrævende manuelle processer. Da virksomheden blev en del af Siemens koncernen, og dermed en global spiller, voksede antallet af af både møller og opsamlet data eksplosivt. 

”At blive global spiller betød enorme datamængder med en månedlig datatilvækst, der skal tælles i terabytes. Dertil kommer, at vindmølleparken vokser, og at møllerne og den indbyggede teknologi bliver stadig mere komplekse. Dét tvang os til at tænke i nye baner omkring, hvordan vi analyserede og overvågede driftsinformation. Flere medarbejdere ville ikke løse problemet,” forklarer teknisk ansvarlig i Product Integrity, Bo Birkemose, Siemens Wind Power. 

Microsoft platform blev det naturlige valg

En utraditionel anvendelse af Microsoft BI-stacken var omdrejningspunktet i løsningen. På kun 4-5 måneder fik Siemens Wind Power implementeret en integreret løsning, bestående af Microsoft SQL Servere, der håndterer vindmølledata i størrelsen terabytes. Hvis forbindelsen til en vindmølle tabes, genetablerer systemet automatisk kontakten. Det sikrer høj data forsyningssikkerhed. Desuden er Siemens Wind Power blevet i stand til at lagre enorme datamængder fra mange forskellige kilder centralt i én informationsbank. Microsoft BI-værktøjet er innovativt blevet tilpasset til at kunne bruges i forbindelse med driftsdata. Det giver virksomheden lynhurtig rapportering på tværs af datakilder som fx møller, ERP og andre systemer. Alle manuelle processer er blevet erstattet med automatiske workflows fim. opsamling, lagring og analyse af driftsdata. Endelig sikrer høj skalérbarhed, at Siemens Wind Power også fremover kan håndtere selv den stejleste stigning i datatilvækst. Microsoft-platformen var et logisk valg for hovedsædet i Brande, da de centrale systemer i vindmølleparken i forvejen var baseret på Microsoft-teknologi. ”Vi har tiltro til, at Microsoft løbende vil udvikle teknologien,” understreger Bo Birkemose. Han fremhæver samarbejdet med Microsoft-partneren Inspari som forbilledligt. ”De lagde et stort stykke arbejde i at lære forretningen at kende, de var gode til rådgivning, og optimerede BI-systemerne til at yde det optimale indenfor et område, hvor BI ikke traditionelt anvendes.” 

Nye muligheder styrker konkurrenceevnen

Brugervenligheden, automatiseringen af processerne og de stærke rapporteringsmuligheder har næsten fra dag til dag betydet en dramatisk effektivisering af analyseopgaverne. Der ud over giver løsningen ifølge Bo Birkemose også fremtidige strategiske fordele: 

”Vi har fået et værktøj, der - jo bedre vi udnytter potentialet - vil sikre, at vi altid er et skridt foran. Det kræver kun et par museklik at se tilstanden på en vindmølle et vilkårligt sted på kloden. Resultatet er proaktiv risikoafdækning frem for problemknusning til glæde for vores kunder - men også direkte adgang til nøgledata, der spiller en vigtig rolle for den fremadrettede optimering og serviceringen af vores produkt. Der er også mulighed for automatisk, intelligent overvågning, hvor systemet af sig selv analyserer parametre, vi måske ikke lige havde tænkt på. Man kunne også forestille sig en kundeportal med automatisk rapportering for kunder. Kun fantasien sætter grænser. Med Microsoft SQL-løsningen har vi fået byggeklodserne til at innovere. Den proaktivitet, som vi nu kan udnytte, kan på sigt styrke vores konkurrenceevne,” siger han. 

Effektiviteten er steget flere hundrede procent

I det daglige gør løsningen ifølge Bo Birkemose det muligt for virksomhedens vindmølledrift-specialister at fokusere på det, de er specialister i - og ikke på at håndtere data. Ganske enkelt fordi det er blevet uhørt nemt at kæde oplysninger fra forskellige systemer sammen. Det har effektiviseret analyseopgaverne drastisk. ”Tidligere skulle vi bruge op til 80% af tiden på at hente data. Så var der 20-30% tid at løse analyse opgaven i. I dag har vi vendt det til det 10/90 forhold. Effektiviteten er steget flere hundrede procent.” 

Konkret kan ingeniørerne hos Siemens Wind Power på et splitsekund få systemet til at sammenholde meget komplekse data fra flere forskellige systemer - hvilket normalt forudsætter en meget tidskrævende analyse. ”Det kræver kun et museklik at se, om en fejl skyldes temperatur, vejrforhold eller defekter i selve komponenten . På den måde kan vi også identificere fejlmønstre ifm bestemte komponenter m.v., hvilket i sidste ende hjælper os i vores leverandørstyring,” slutter Bo Birkemose. 

Vil du vide mere om BI-værktøjet Microsoft Reporting Services?

Du er velkommen til at kontakte Peter Esbensen, Partner Account Manager, påpeteresb@microsoft.com eller på tlf. 5157 8200, hvis du vil høre mere om mulighederne BI-værktøjet Microsoft Reporting Services eller Microsoft SQL Server platformen.

Comments (0)

Skip to main content