Din arbejdsplads er alle vegne


Den traditionelle arbejdsplads synger på sidste vers. Ifølge fremtidsforsker Preben Mejer og adjunkt Anders Raastrup Kristensen med speciale i ledelse og arbejdsliv fra CBS sker der lige nu en af de største ændringer i det moderne arbejdsliv. Vi går fra at arbejde stationært til mobilt. Det er en saga blot at være lænket til sin fysiske arbejdsplads.

Flere medarbejdere er blevet mobile
“Vi har i mange år sagt, at vi har kunnet arbejde mobilt, men det har været en sandhed med modifikationer. Ofte har man kun haft begrænset adgang til virksomhedens it-værktøjer og dermed reelt været teknologisk hæmmet, når man arbejdede hjemmefra. Det har ændret sig på grund af teknologiske kvantespring på hard- og software siden. I dag kan vi tage hele kontoret under armen med en bærbar pc og arbejde på nøjagtig samme måde hjemmefra, som hvis vi sad fysisk på arbejdspladen,” siger Preben Mejer, fremtidsforsker i Innovation Lab. 

Vi får i stigende grad det, som Preben Mejer kalder for ”anywhere enterprise” - altså arbejdspladser, hvor medarbejderne kan udføre deres opgaver uden at have en fysisk arbejdsplads i et kontordomicil. Allerede i dag er over 50 procent af de enheder, der er på virksomhedernes netværk, mobile. Det tal vil ifølge Preben Mejer kun blive endnu højere, efterhånden som medarbejderne bliver mere mobile og får mulighed for at arbejde uafhængigt af tid og sted. 

It gør os mere effektive, når vi arbejder hjemme
Men hvorfor skal arbejdspladsen overhovedet være mere mobil? Ifølge Anders Raastrup Kristensen handler det om, at Danmark er en del af en globaliseret verden, hvor det er et konkurrencekrav, at vi kan arbejde sammen på tværs af geografiske forskelle og uafhængigt af tid og sted. 

“I Danmark skal vi som bekendt primært leve af arbejde med immaterielle produkter som viden og services. Hovedparten af arbejdsstyrken behøver derfor ikke at være bundet til arbejdspladsen eller et fysisk produktionsapparat, men kan ved at bruge den bærbare computer og mobiltelefonen arbejde alle steder. Undersøgelser viser, at medarbejdere, der har mulighed for at arbejde uafhængigt af tid og sted ofte har en højere effektivitet, og det gavner virksomhedens produktivitet. De fordele, som moderne it-værktøjer og hjemmearbejde kan give os, skal vi være først til at udnytte fuldt ud nu. Det er alfa omega for at klare sig godt i en globaliseret verden,” siger Anders Raastrup Kristensen. 

Mød din kollega på webcam
Ifølge Preben Mejer vil mellem 20-30 procent af de teams, vi kommer til at arbejde i, inden for kort tid bestå af mennesker, vi aldrig fysisk møder. Det stiller nogle helt særlige krav til de it-værktøjer, vi bruger. Allerede nu ser vi et skifte fra dokument-centrerede til menneske-centrerede it-systemer i programmer som Microsoft Sharepoint, hvor det er menneskerne, der er i fokus og ikke dokumenterne. Og så vil video i høj kvalitet spille en stadig større rolle. Når vi ikke mødes ”IRL” (in real life), er det afgørende, at vi føler, at vi alligevel kommer tæt på hinanden. Det kan man med videokonferencer, chat og webcam med for eksempel Microsoft Lync. 

Den traditionelle arbejdsplads forsvinder
Men selv om fordelene ved at kunne arbejde mobilt er store, og mange danskere har fået mulighed for at arbejde uafhængigt af tid og sted med deres smartphones og laptops, så har vi ifølge Anders Raastrup Kristensen stadig ikke rigtigt fået hjemmearbejdet ind under huden i Danmark. På mange arbejdspladser er det stadig ikke helt legitimt at arbejde hjemmefra, og det opfattes nogle steder som en halv fridag. Den opfattelse vil ændre sig markant i løbet af kort tid, fordi man går fra at fokusere på arbejdstid til at fokusere på resultater. Og i det lys er det underordnet, hvor man leverer resultaterne fra, så længe man leverer, og gør det til tiden. 

“Kontoret og arbejdstid, som vi kender det, vil forsvinde. Vi vil i langt højere grad end i dag fokusere på resultater end på, hvor lang tid vi sidder på kontoret. Det kommer til at handle om output. Virksomhedens hovedkontor vil i stigende grad blive erstattet af små satellitkontorer, der er geografisk spredt. På den måde kan medarbejdere vælge at arbejde på det kontor, der er nærmest - sammen med andre medarbejdere fra deres egen virksomhed, såvel som fra andre,” siger Preben Mejer, fremtidsforsker i Innovation Lab. 

Det sociale element er alfa omega
Det store skifte fra stationært til mobilt arbejde betyder, at medarbejdernes it-værktøjer skal have et stort socialt element. Det er afgørende, at medarbejderen føler sig som en del af et større socialt fællesskab - også selv om man sidder fysisk langt væk fra den nærmeste kollega. 

Anders Raastrup Kristensen har i sin forskning fundet ud af, at medarbejderne har et meget stort behov for et socialt element i deres arbejde. I Innovation Lab i Århus, hvor Preben Mejer har kontor - i øvrigt et kontor, hvor Preben Mejer kun befinder sig godt fire timer ugentligt - har man lige fået såkaldt ’liquid presence’, der består af en skærm, der hænger midt på kontoret. Skærmen er forbundet direkte til et kamera til Innovation Labs andet kontor i København, der har nøjagtigt samme setup. Når Preben går forbi skærmen i Århus og kan se sin kollega i København ved skærmen i den anden ende, kan han udveksle et par ord med vedkommende - det giver en nærhed i det daglige, som er rigtig vigtig, når man ikke mødes fysisk så ofte. 

Det er altid svært at spå om fremtiden, men tendensen mod et mere mobilt samfund er allerede i gang. Hvordan fremtidens arbejdsplads helt nøjagtigt kommer til at se ud, det må vi vente med at se. Én ting er dog sikker: Teknologi kan være med til at sikre de bedst mulige vilkår for medarbejderne og en højere produktivitet for virksomheden. 

Vil du høre mere om mulighederne?
Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for at bruge Microsoft SharePoint og Microsoft Lync til at styrke den mobile del af din virksomhed, kan du kontakte Nana Bule pånanab@microsoft.com eller 4567 8649.

Comments (0)

Skip to main content