Nets fik fælles mail og kalender på kun 3 uger


Med Microsoft Business Productivity Online Services (BPOS) fik 2.400 medarbejdere i den nydannede finanskoncern, Nets, adgang til fælles mail, kalender og chat – på tværs af de tre oprindelige virksomheder PBS, BBS og Teller.

BPOS gav større fleksibilitet – og færre udgifter

Microsofts cloud-løsning BPOS bandt på få uger det nye selskab sammen og giver fremover Nets mulighed for at skalere væsentlige dele af it-infrastrukturen, når behovet opstår. Praktisk taget med få minutters varsel.

Samtidig slipper Nets for udgifterne til vedligeholdelse og drift af it-systemer som eksempelvis mail-servere. I stedet betaler man kun en gennemskuelig og forudsigelig pris for præcis de ydelser, virksomheden faktisk har brug for. Resultatet er en markant økonomisk besparelse.

Fusionen gør Nets til Skandinaviens største

Efter fusionen af danske PBS, norske BBS og Teller, er Nets i dag Skandinaviens største udbyder af elektroniske betalingsløsninger. Dermed er Nets stort set altid inde i billedet, når de nordiske folkefærd svinger betalingskortet i supermarkedet eller på nettet. På europæisk plan er Nets da også den 5. største koncern til korthåndtering – og virksomheden er i hastig vækst.

Med fusionen følger flere it-udfordringer

Selv om der er mange fordele ved en fusion, giver den som regel også nogle it-mæssige udfordringer – uanset branche. For Nets handlede det især om fleksibilitet og hurtig reaktionsevne.

”Vi havde behov for hurtigt at binde organisationen sammen. Samtidig stod vi imidlertid over for den klassiske fusionsudfordring med at skulle spænde over nogle meget forskellige infrastruktur-modeller i de enkelte virksomheder, vi er dannet af”. Det forklarer Kristian Schjørring, chef for intern it hos Nets.

Traditionelt ville situationen kræve, at de tre infrastrukturer også blev fusioneret for at kunne danne fælles kalender- og mails-systemer på tværs af den nye koncern. En proces, der er tung og tidskrævende. Og som Nets ikke havde tid til at vente på.

”Der er ingen tvivl om, at vi skal have sammenlagt vores infrastruktur over tid. Men det kan let tage hele eller halve år, og så længe var det ikke hensigtsmæssigt at vente på at få helt essentielle samarbejdsværktøjer som mail, kalender og chat på plads”, uddyber Kristian Schjørring.

Microsoft Services hjalp Nets i gang

For at fremskynde processen valgte Nets derfor Microsoft Business Productivity Online Services (BPOS). Og da de tre virksomheder havde baseret deres infrastrukturer på Active Directory, Exchange Server og SharePoint Server, kunne Nets med hjælp fra Microsoft Services nemt etablere et nyt Active Directory til at trække informationer fra de eksisterende infrastrukturer.

På den måde fik medarbejderne adgang til mail og kalender, SharePoint og Office Communications i løbet af blot tre uger.

”Microsoft Services agerede utroligt professionelt og med et enormt overblik i forbindelse med et – også for dem – relativt nyt produkt”, siger Kristian Schjørring om etableringsfasen, som forløb uden de store udfordringer.

Hurtig implementering er af strategisk betydning

Overordnet set er der to grundlæggende fordele ved at anvende Microsofts samarbejdsværktøjer som online tjenester. Nemlig fleksibiliteten og økonomien.

”Med Microsoft BPOS har vi etableret en fælles, intern samarbejdsplatform langt hurtigere, end vi ellers ville have været i stand til. Det er af strategisk betydning for virksomhedens situation, fordi vi hurtigere kan fungere som én enhed og drage fordele af sammenlægningen mellem virksomhederne”, tilføjer Kristian Schjørring.

De største fordele ved Microsoft BPOS

De tre eksisterende infrastrukturer lever dog videre lidt endnu, indtil Nets på et senere tidspunkt vælger at lægge dem sammen af praktiske og økonomiske hensyn.

”Der er ingen tvivl om, at overgangen til BPOS vil give os nogle rentabilitetsfordele, når vi får konsolideret vores infrastruktur. Samtidig eliminerer vi en række omkostningsmæssige usikkerhedsfaktorer, fordi udgiften pr. bruger er kendt og gennemskuelig. Vi skal f.eks. ikke betale for at have et antal servere stående, der skal køles, opgraderes og services”, siger Kristian Schjørring.

Han tilføjer, at overgangen til Microsoft BPOS desuden giver Nets betydelige skaleringsmæssige fordele, som aldrig ville kunne realiseres med en traditionel og fysisk funderet løsningsmodel.

”I princippet kan vi bede om 1.000 ekstra mail-adresser og have dem til rådighed ti minutter senere, hvis det skulle blive nødvendigt”, siger han.

En fremtidssikret løsning

På sigt planlægger Nets at drage fordel af den udvidede funktionalitet, som løbende stilles til rådighed via BPOS. På kort sigt kan dette omfatte Office Live Meeting, som koncernen har adgang til, men endnu ikke har implementeret.

Og når BPOS i første halvår skifter navn til Microsoft Office 365, forventer Nets desuden at optimere de administrative processer gennem de mange nye muligheder, som den kommende version af SharePoint Online giver.

Hør mere om Microsoft Services og det nye Office 365

Vil du høre mere om, hvordan Microsoft Services hjalp Nets med implementeringen af cloud-tjenesterne, eller om hvad det kommende Microsoft Office 365 kan gøre for din organisation, er du velkommen til at kontakte Christian Stahl, Senior Engagement Manager, Microsoft Services, på christian.stahl@microsoft.com eller på +45 4567 8275.

Comments (0)

Skip to main content