Forsvaret springer ud i skyen


Forsvaret, en af Danmarks bedst sikrede institutioner, har taget springet og vil til februar 2011 have en fuldt ud implementeret private cloud-løsning. Det er behovet for flere og mere ressourcekrævende applikationer, både i Danmark og i alverdens brændpunkter, der har fået Forsvaret til at springe ud i skyen. De services, der i dag tager 72 timer at levere, skal fra februar kunne leveres inden for 30 minutter. 

Pres på it-området kræver hurtig indsats
Men hvorfor har Forsvaret – en af Danmarks bedst sikrede institutioner med over 24.000 ansatte i både ind- og udland – valgt en cloud-løsning, som nogle virksomheder i dag er afventende overfor? Ifølge Christian Lindegaard Jensen, der er ansvarlig for it-driften i Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT), handler det om at få mere kapacitet og mulighed for at servicere sine brugere langt hurtigere, end man kan det i dag. 

“Forsvaret drifter stadig flere applikationer, og det kræver flere servere og mere effektivitet. Vi skal for eksempel kunne levere servere døgnet rundt til operative behov (red. for eksempel missioner) og resten af organisationen i og uden for Danmark. Det, vi i dag er tre dage om at levere, skal vi kunne levere inden for max 30 minutter i februar 2011,” siger Christian Lindegaard Jensen. 

Sikkerhed og hurtighed frem for alt
Men selv om Forsvaret har valgt en cloud-løsning på grund af større kapacitet og hurtigere levering af services, så er sikkerheden gået forud for alt andet i implementeringen af løsningen. 

Forsvarets netværk er af sikkerhedsmæssige årsager isoleret fra internettet. Det betyder, at eksterne cloud-løsninger ikke er en mulighed. I samarbejde med Microsoft Services er Forsvaret i gang med forarbejdet til en private cloud IaaS (Infrastructure as a Service)-løsning via Microsoft Dynamic Datacenter. 

Løsningen bygger på en særlig sammensætning af en række velkendte Microsoft-produkter såsom Microsoft Hyper-V og System Center-komponenter. Ved at sætte flere forskellige produkter sammen er det muligt at etablere et Dynamic Datacenter, der er stærkt skalerbart. Det betyder, at FKIT altid kan op- eller nedskalere i forhold til organisationens behov. 

Microsoft Services leverer en ”out of the box”-løsning, der blot skal tilpasses af Forsvaret selv for at virke. 

En stærk og solid løsning fra dag 1
En vigtig årsag til, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre at implementere en så omfattende løsning, har været, at man kunne gøre det hurtigt og uden lange og tunge udviklings- og testfaser. 

“Der er ikke tale om et langvarigt udviklingsprojekt, men om en løsning, hvor vi bare skal finjustere for at blive køreklar. Det er vitalt for os, fordi vores brugere ikke kan leve med nedetid,” siger Christian Lindegaard Jensen. 

Flere fordele og optimering af brugertilfredsheden
Ved at have én samlet cloud-løsning får medarbejderne en hurtigere og højere kvalitet i servicen. It-afdelingen får mulighed for at overvåge hele organisationens it-infrastruktur mere minutiøst, og det gør arbejdet mere proaktivt. Det er muligt at opdage fejl, inden de bliver til reelle problemer for brugerne. For ledelsen er fordelen, at man får en it-løsning, der giver mere tilfredse og produktive medarbejdere og samtidig spares penge. 

Forsvaret er i første fase af projektet, men ifølge Christian Lindegaard Jensen og Microsoft bør Forsvaret i februar 2011 have en færdig løsning baseret på en meget stærk og stabil private cloud.

Comments (0)

Skip to main content