Forbrugerne bestemmer – det gavner din forretning

Den absolut største it-trend i disse år er ifølge Gartner ”consumerization of technology”. Det indebærer, at private forbrugere i stor udstrækning påvirker it-udviklingen i virksomhederne. Det giver forandringer i organisationens it-rygrad og helt nye muligheder for at optimere forretningen.  En af forklaringerne på denne udvikling er, at it er smeltet sammen med forbrugerelektronik. Forbrugerne stiller i højere…


Forsvaret springer ud i skyen

Forsvaret, en af Danmarks bedst sikrede institutioner, har taget springet og vil til februar 2011 have en fuldt ud implementeret private cloud-løsning. Det er behovet for flere og mere ressourcekrævende applikationer, både i Danmark og i alverdens brændpunkter, der har fået Forsvaret til at springe ud i skyen. De services, der i dag tager 72…


Bedre styr på ressourcer og mandskab i Gentofte Hjemmepleje

Hjemmeplejen i Gentofte Kommune venter at kunne planlægge indsatsen lettere via en kobling mellem prognose og de faktiske ressourcer med nyt ledelsesinformationssystem. Overblikket skal gøre ledelsen i stand til at organisere arbejdet mere effektivt og sikre, at kommunen får maksimalt udbytte af personaleressourcerne uden at forringe borgerservice. Satset på et standardsystem vil samtidig gøre kommunen…


Undgå spam-mails og brug båndbredden effektivt

De fleste virksomheder forsøger at undgå spam-mails, der ikke blot stjæler medarbejdernes tid, men også belaster virksomhedens mail-infrastruktur. Mange vælger at bruge Outlooks eget spam-filter. Men selv om filteret fanger en del af de uønskede mails, er det langt fra effektivt nok til at yde en effektiv beskyttelse mod den stadigt stigende mængde af spam. …